Obec Čakov

Spolky a sdružení

Základní organizace Českého svazu včelařů Čakov

ZO ČSV byla založena v roce 1925.
V současné době má ZO Čakov 42 členů, kteří chovají 320 včelstev. V organizaci jsou další členové těchto obcí: Čakov, Čakovec, Holubovská Bašta, Jankov, Holašovice, Záboří, Lipanovice, Strýčice a Radošovice.
Hlavním úkolem naší organizace je udržet a zvyšovat počet chovaných včelstev, získat nové, hlavně mladé zájemce o včelaření. Celkový počet včelstev v Česku stále klesá a tento nežádoucí stav je nutné zastavit Včela má naprosto nezastupitelné místo v přírodě a jako opylovač je zcela nenahraditelná pro krajinotvorbu. Naše ZO si je plně vědoma tohoto stavu a snaží se pomáhat nejen svým členům, ale rovněž vytvářet dobré podmínky pro chov včelstev výsadbou vhodných dřevin prostřednictvím Agentury ochrany přírody a dotvářet původní ráz krajiny. Dalším úkolem naší ZO je trvalá propagace kvality Českého medu a jeho významu pro zdraví člověka. To chceme dokazovat každoroční účastí na selských slavnostech v Holašovicích (zde), protože včelařství - řemeslo s tisíciletou tradicí rozhodně na takovou akci patří.
V rámci finančních možností přispívá včelařům i obecní úřad Čakov, který má rovněž zájem na rozvoji včelařství a patří mu za to poděkování.

Jakékoliv dotazy Vám rádi zodpoví:

Předseda: ing. Vladimír Šámal, Prokišova 351/4, České Budějovice
e-mail: vladimir_samal@nature.cz, tel. 386357031,

Jednatel: Ondřej Janáč, Záboří 21, 721533654

Člen: Vladimír Bezděka, České Vrbné 1993, 370 11 České Budějovice
e-mail: vladimir.bezdeka@ct.cz, tel. 385520838, 602167661

Obec Čakov každoročnš podporuje činnost místních včelařů finančními prostředky ze svého rozpočtu dotací na provozní a materiálové náklady spolku konkrétně na nákup mezistěqn pro potřeby našich včelařů.

Dnes je 17.12.2017

svátek slaví Daniel

Aktuality

Pozvánka na společný výlet za divadlem do Prahy
pořádaný dne 30.12.2017
více
Zveřejnění schváleného střednědobého rozpočtového výhledu obce
více
Návrh rozpočtu a návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Blanský les
více