Obec Čakov

Spolky a sdružení

Základní organizace Českého svazu včelařů Čakov

ZO ČSV byla založena v roce 1925.
V současné době má ZO Čakov 42 členů, kteří chovají 320 včelstev. V organizaci jsou další členové těchto obcí: Čakov, Čakovec, Holubovská Bašta, Jankov, Holašovice, Záboří, Lipanovice, Strýčice a Radošovice.
Hlavním úkolem naší organizace je udržet a zvyšovat počet chovaných včelstev, získat nové, hlavně mladé zájemce o včelaření. Celkový počet včelstev v Česku stále klesá a tento nežádoucí stav je nutné zastavit Včela má naprosto nezastupitelné místo v přírodě a jako opylovač je zcela nenahraditelná pro krajinotvorbu. Naše ZO si je plně vědoma tohoto stavu a snaží se pomáhat nejen svým členům, ale rovněž vytvářet dobré podmínky pro chov včelstev výsadbou vhodných dřevin prostřednictvím Agentury ochrany přírody a dotvářet původní ráz krajiny. Dalším úkolem naší ZO je trvalá propagace kvality Českého medu a jeho významu pro zdraví člověka. To chceme dokazovat každoroční účastí na selských slavnostech v Holašovicích (zde), protože včelařství - řemeslo s tisíciletou tradicí rozhodně na takovou akci patří.
V rámci finančních možností přispívá včelařům i obecní úřad Čakov, který má rovněž zájem na rozvoji včelařství a patří mu za to poděkování.

Jakékoliv dotazy Vám rádi zodpoví:

Předseda: ing. Vladimír Šámal, Prokišova 351/4, České Budějovice
e-mail: vladimir_samal@nature.cz, tel. 386357031,

Jednatel: Ondřej Janáč, Záboří 21, 721533654

Člen: Vladimír Bezděka, České Vrbné 1993, 370 11 České Budějovice
e-mail: vladimir.bezdeka@ct.cz, tel. 385520838, 602167661

Obec Čakov každoročnš podporuje činnost místních včelařů finančními prostředky ze svého rozpočtu dotací na provozní a materiálové náklady spolku konkrétně na nákup mezistěqn pro potřeby našich včelařů.

Dnes je 17.10.2017

svátek slaví Hedvika

Aktuality

Oznámení o konání náhradního zastupitelstva
v pondělí 23.10.2017 od 19:00 hodin
více
Oznámení o přerušení dodávky el. energie
24.10.2017 od 7:30 do 15:00 hod.
více
Oznámení o době a místě konán voleb
ve dnech 20.-21.10.2017
více
Oznámení o svozu komunálního odpadu
v období od 3.10.2017 do 30.4.2018
více
Oznámení o přistavení kontejneru
na velkoobjemový a nebezpečný odpad 20-22.10.2017
více
Oznámení o počtech a sídle volebních okrsků
ve správním obvodu obce Čakov
více