Zastupitelstvo


Zvolení zastupitelé obce pro volební období 2018 - 2022

Jana Jabůrková
Ing. Šišpelová Lenka
Bc. Dušák Jan
Ing. Milan Vlk
Ing. Ladislav Prener
Ing. Libor Kukla
Ing. Michaela Bébrová


Zasedání zastupitelstva obce  
termín konání : dle oznámení zveřejněného na úřední desce, zpravidla v pondělí 1x za tři týdny od 18,30 hodin  
místo konání :  kancelář Obecního úřadu Čakov.

Zápisy usnesení ze zasedání zastupitelstva zde


Struktura Obce Čakov a funkce pro období 2018 - 2022
Starostka
Ing. Šišpelová Lenka 

Místostarosta
Ing. Milan Vlk

Finanční výbor 
předseda : Jana Jabůrková

člen : Bc. Jan Dušák
člen  : Zdenka Popelková

Kontrolní výbor
předseda : Ing. Ladislav Prener

člen : Ing. Michaela Bébrová
člen : Ing. Libor Kukla


Finanční účetní a pokladní
Novotná Zdeňka

Kronikář
Burda František

Správce věžních hodin
Ing. Milan Vlk

Správce klubovny v Čakovci
funkce prozatím nezadána, obracejte se v případě potřeby na starostku obce Lenku Šišpelovou

Knihovnice
Marie Kuklová

Správce WEB stránek obce
starostka obce Ing. Lenka Šišpelová