Úpravy rozpočtu za rok 2016

Za rok 2016 byly zatím schváleny zastupitelstvem nebo starostkou ( v pravomoci schválené zastupitelstvem) následující rozpočtová opatření:

Rozpočtové opatření č.1

Rozpočtové opatření č.2

Rozpočtové opatření č.3

Rozpočtové opatření č.4

Rozpočtové opatření č.5

Rozpočtové opatření č.6

Rozpočtové opatření č.7

Rozpočtové opatření č.8

Rozpočtové opatření č.9

Rozpočtové opatření č.10

Rozpočtové opatření č.11

Rozpočtové opatření č.12