Zveřejnění úpravy rozpočtu roku 2019

Rozpočtové opatření č.10

Za rok 2019 bylo schváleno zastupitelstvem nebo starostkou ( v pravomoci schválené zastupitelstvem) rozpočtové opatřění č.10. 

Zveřejňujeme rozpočtové opatření č. 10, které najdete v příloze.