Oznámení o započetí stavby kanalizace a ČOV Čakov

Vážení občané, 

od 1.10.2020 bude zahájena realizace stavby kanalizace a ČOV Čakov. V příloze naleznete přehlednou situaci stavby dle nynější projektové dokumentace k Vaší orientaci ohledně postupu a umístění kanalizačních řadů a předběžný časový harmonogram zhotovitele. 

Stavba je realizována za přispění dotačních prostředků MZE ČR z dotačního programu 12930 Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II. Celkové náklady projektu 26,5 mil.Kč vč. DPH, dotační prostředky 16 mil.Kč vč.DPH.

Zhotovitelem stavby je firma SWIETESKY stavební s.r.o., pověřený stavbyvedoucí pan Korčák, tel: 724 947 527, email:m.korcak@swietelsky.cz

Základní plánované termíny stavby:

Prosím promyslete  a připravte možné způsoby  a hlavně umístění připojení Vaší nemovitosti, se stavbou je možné domluvit a vyznačit jim požadované místo pro vysazení veřejné části Vaší připojky - v projektu (v situaci) je pouze schematicky. Pro připojení na novou veřejnou kanalizaci a ČOV v Ćakově je nutné připravit připojení tak, že bude vyřazeno stávající používané předčištění, buď obtokováním objektu, nebo propojením nátoku a výtoku uvnitř objektu předčištění. 

V případě Vašich dotazů,  požadavků a podnětů ke stavbě kontaktujte prosím starostku obce Lenku Šišpelovou, písemně na odresu obecního úřadu Obec Čakov, Čakov 20, 37384 Dubné,  e-mailem: obec@cakov.cz , příp.  telefonicky na 723 872 897. Prosím upřednostňujte elektronickou komunikaci (email).