Pandemie COVID-19 - příznaky chřipka vs. COVID-19

oficiální informace ministerstva zdravotnictví, jak řešit nejčastější situace spojené s pandemií COVID-19

Vážení občané, 

v příloze najdete oficiální informace a doporučení MInisterstva zdravotnictví, týkající se situací, které nás mohou nejčasteji potkat ve spojitosti s nákazou COVID-19 a dále porovnání příznaků klasické chřipky versus onemocnění COVID-19.  Prosím věnujte těmto informacím Vaši pozornost.