Zápis dětí do MŠ Čakov

Podmínky a termín zápisu dětí do MŠ Čakov

Přijímání přihlášek pro školní rok 2021/2022

k předškolnímu vzdělávání proběhne distanční formou.

 

Zápis proběhne v termínu od 3.5.2021 – 14.5.2021

 

Z důvodů následné komunikace (přidělení registračního čísla)prosíme o pečlivé vyplnění dalších kontaktních údajů

(e-mail,telefon).