Zveřejnění rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav v k.ú. Čakov u Českých Budějovic

rozhodnutí o schválení návrhu komplexních úprav v Čakově

Vážení občané,

Státní pozemkový úřad vydal dne 2.8.2022 rozhodnutí o schválení návrhu komplexníxh pozemkových úprav v katastrálním území Čakov u Českých Budějovic, zpracovaný jménem sdružení společností TRAVAL, s.r.o. a Geodetické sdružení , s.r.o.. Rozhodnutí najdete v přiloženém souboru.