Zveřejnění záměru pronájmu nemovitého majetku obce

zveřejnění pronájmu majetku obce

Vážení občané,

zveřejňujeme dle usnesení zastupitelstva č. 050/08/2022 ze dne 22.8.2022 záměr pronájmu části nemovitosti v majetku obce, a to bývalého obchodu č.p.50. Podrobnosti záměru najdete v příloze.