Dotační program "MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME II"

Informace o dotačním programu na podporu občanů Jihočeského kraje

Vážení občané,

Chtěli bychom Vám nabídnout možnost finanční pomoci ve formě finančního daru při nynějších rostoucích cenách energií i ostatních vstupů, a to v souladu a dle pravidel dotačních programů Jihočeského, které byly vyhlášeny pod názvem „My v tom Jihočechy nenecháme II“ a ke kterým se také dle usnesení zastupitelstva obce č. 055/08/2022  ze dne 22.8.2022 Obec Čakov připojila. Všechno o těchto dotačních programech naleznete na stránce a v aplikaci zřízené Jihočeským krajem na www.myvtomjihocechynenechame.cz.

Finanční pomoc je cílená těm nejohroženějším, lidem a rodinám s nejnižšími příjmy, a je poskytována na základě žádostí, které naleznete v přílohách tohoto článku,  to ve dvou, resp. třech následujících případech:

 1. PODPORA RODIN S DĚTMI DO DOVRŠENÍ 3 LET VĚKU A RODIN S DĚTMI POBÍRAJÍCÍ PŘÍSPĚVEK NA PÉČI  DO DOVRŠENÍ 8 LET VĚKU

PRO KOHO JE PODPORA URČENA?

Podpora je určena pro děti s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje do dovršení věku 3 let (děti narozené od 2. 8. 2019 do 31. 7. 2022 včetně) nebo pobírající příspěvek na péči do dovršení věku 8 let (děti narozené od 2. 8. 2014 do 31. 7. 2022 včetně), pokud dítě nevyužívá pobytové sociální služby.

Další podrobnosti k tomuto programu najdete zde na tomto odkaze https://myvtomjihocechynenechame.cz/podpora-pro-deti-ve-veku-do-3-let

V případě Vašeho zájmu a splnění podmínek programu podáváte žádosti s požadovanými přílohami přímo u nás v úředních hodinách  na Obecním úřadě v Čakově, a to od 3.10.2022 nejpozději do 30.11.2022.

Finanční dar ve výši 4.000,-Kč vám po kontrole a ověření příloh žádosti a souladu žádosti s podmínkami programu Vám bude vyplacen na základě podpisu darovací smlouvy nejpozději do 30 dnů od podání žádosti.

  2. PODPORA PRO POŽIVATELE STAROBNÍHO A INVALIDNÍHO DŮCHODU

       PRO KOHO JE PODPORA URČENA?

Podpora je určena pro osoby s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje, které jsou poživateli starobního, vdovského/vdoveckého nebo invalidního důchodu s trvalým pobytem v Jihočeském kraji ke dni 1. 8. 2022, pokud tyto osoby nevyužívají pobytové sociální služby.

Podporováni budou poživatelé starobního, vdovského/vdoveckého nebo invalidního důchodu žijící na území Jihočeského kraje, kteří:

Další podrobnosti k tomuto programu najdete na tomto odkaze https://myvtomjihocechynenechame.cz/podpora-pro-pozivatele-duchodu/pro-koho-je-podpora-urcena

V případě Vašeho zájmu a splnění podmínek programu podáváte žádosti s požadovanými přílohami přímo u nás v úředních hodinách  na Obecním úřadě v Čakově, a to od 3.10.2022 nejpozději do 30.11.2022.

Finanční dar ve výši 4.000,- nebo v případě osob žijících ve společné domácnosti 3.000,-Kč Vám po kontrole a ověření příloh žádosti a souladu žádosti s podmínkami programu Vám bude vyplacen na základě podpisu darovací smlouvy nejpozději do 30 dnů od podání žádosti.

V příloze najdete také podrobná pravidla a podmínky programů, administrovaných a zaštiťovaných obcí, a následně spolufinancovaných Jihočeským krajem.