Oznámení o přistavení kontejneru na velkoobjemový odpad

termín a informace o přistavení kontejneru na velkoobjemový odpad

O Z N Á M E N Í

Přistavení kontejneru na nebezpečný a velkoobjemový odpad

 

Vážení občané,

informujeme, že občané ze správního obvodu OÚ Čakov mohou ve dnech

od PÁTKU 7. ŘÍJNA odpoledne do neděle 9. ŘÍJNA 2022

odložit velkoobjemový a nebezpečný odpad (velkoobjemový odpad, nádoby od barev a olejů,  autobaterie) do přistaveného kontejneru a elektro a kovový odpad na dvůr budovy MŠ Čakov, Čakov čp.19 (televizory, ledničky a jinou elektroniku, věci z kovů).


KONTEJNER BUDE VE VÝŠE UVEDENÉM TERMÍNU PŘISTAVEN V PROSTORU MÁJKY  NA NÁVSI V ČAKOVĚ.


Elektro a kovový objemný odpad do kontejneru NEPATŘÍ,  PATŘÍ na otevřený dvůr budovy MŠ Čakov!!!

 

Dodržujte BEZPODMÍNĚČNĚ pokyny vyvěšené na kontejneru.  Děkujeme za pochopení.