Obec Čakov

Knihovna

Knihovna

Název : Místní lidová knihovna Čakovec

Adresa : Čakovec č.15., 373 84 Dubné (na návsi v osadě Čakovec)

Knihovnice : Dušáková Lucie, Kuklová Marie

Kdy půjčujeme : každé - úterý od 17:00 do 19:00 hodinPoplatky za služby v knihovně :

· členský poplatek 30,-Kč á osoba a rok

· zápůjčné na 1 měsíc 0,-Kč/ kniha

· za další započatý měsíc 2,-Kč/ kniha

· jednostranné kopírování a tisk 1,-Kč/strana

· oboustranné kopírování a tisk 2,-Kč/listZ historie a současnosti „Místní lidové knihovny v Čakovci“
Do současných prostor byla knihovna s 280 knihami přemístěna z Kvítkovic v roce 1952 a po celou dobu jejího trvání (54 let) ji vedla knihovnice paní Čermáková Zdeňka , která rozšířila počet svazků knih na současných 7 296.
V padesátých a šedesátých letech patřila Místní lidová knihovna Čakovec díky práci paní Čermákové k nejlepším v okrese a kraji. V roce 1956 obdržela knihovna titul od Ministerstva kultury „Vzorná lidová knihovna“ a umístila se na 7 místě v ČSR. V roce 1962 byla opět vyhodnocena v Praze a obdržela nejvyšší vyznamenání „Štít vzorná lidová knihovna“, který visí na budově knihovny dodnes.
V létě roku 2005 byly prostory knihovny nově vymalovány.
Knihovnu navštěvuje více než  čtenáři, kteří si mohou zapůjčit hlavně knihy pro děti , detektivky a beletrii. Knižní fond je neustále doplňován o nové knihy a knihy, které nejsou v knihovně v Čakovci, ochotně dováží knihovnice paní Čermáková z knihovny v Českých Budějovicích.
Od srpna roku 2007 je knihovna vybavena počítačem s tiskárnou včetně kopírky k pořizování kopií z časopisů a knih. Po dohodě s knihovnicí je možné si na počítači vyhotovit dokument včetně jeho vytištění. 
Ve třetím čtvrtletí roku 2008 byla knihovna vybavena novým kancelářským nábytkem (stůl knihovnice, skříně, počítačový stůl, studijní stůl a nový sedací nábytek) za přispění dotace POV titul 6 od JČ kraje.
V roce 2011 byly prostory knihovny znovu nově vymalovány a byl pořízen do obou místností nový koberec. Byla také pořízena nová světla s úspornými žárovkami.
V roce 2013 došlo k výměně otopného systému knihovny. Stávající špatně funkční akumulační kamna byla odpojena a do knihovny byla zakoupena peletková automatická interiérová kamna, která by měla nejen lépe vytopit, celý prostor, ale i pomoct v případě vlhkosti v místnostech a téměř o polovinu snížit náklady na vytápění knihovny. Peletková kamna byla pořízena z dotace POV Jihočeského kraje.
V roce 2014 byla citlivě provedena výměna původních dřevěných oken za plastová, byla opravena střecha budovy a uvnitř knihovny přibyly nové police do regálů na knihy. Vše bylo pořízeno ještě za pomoci jedné z posledních výzev Programu venkova administrovaného SZIF a MAS Blanský les - Netolicko. Také byla budova odvhčena použitím chemické injektáže.

Nejvíc nás však v Čakovci v knihovně trápí úbytek čtenářů, tak neváhejte a zajděte se podívat, půjčit si knihy a časopisy za v dnešní době "směšné" půjčovné.
Těšíme se na Vaši návštěvu.


ŘÁD VEŘEJNÉHO UŽÍVÁNÍ PC

· ZDARMA :

· užívání počítače a instalovaných počítačových programů

· vypalování na vlastní CD nebo ukládání dat na vlastní diskety


· ZPOPLATNĚNO :

· jednostranné kopírování a tisk 1,-Kč/strana

· oboustranné kopírování a tisk 2,-Kč/list


· ČASOVĚ OMEZENO :

· pobyt u počítače na 15 – 20 minut v případě více zájemců


· ZAKÁZÁNO :

· navštěvovat webové stránky s obsahem podporujícím či vyjadřujícím trestnou činnost, tj. zejména stránky podporující rasismus či jiné formy násilí, šířící toxikomanii či nelegální softwarové produkty, nebo s obsahem pornografickým

· šířit elektronickou cestou poplašné zprávy, nevyžádané reklamy, viry či nelegální software

· instalovat či spouštět programy stažené z internetu či přinesené na datových nosičích. O legální instalaci užitečného programu možno požádat na obecním úřadě

· provádět takové změny v konfiguraci počítače, které by mohly mít vliv na jeho funkci

· poškozovat či měnit uživatelská data uložená v počítači jinými uživateli

· chování, které by mohlo vést k poškození obecního majetku, hardware či software


V případě porušení bodů 1 až 6 řádu může knihovník či osoba dohlížející dotyčného z internetového pracoviště či knihovny vykázat.

Doporučujeme nedotýkat se obrazovky rukama, případně ji po sobě očistit.

Dnes je 23.02.2019

svátek slaví Svatopluk

Aktuality

Místní poplatky pro rok 2019
více
Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích
s účinností od 1.3.2019
více
Vydání změny č.1 Územního plánu obce Čakov
více
Rozpočtové provizorium na rok 2019
více