Místní poplatky
Tisk článku

Místní poplatky

Možné způsoby úhrady místních poplatků:

  • v hotovosti  v uvedených termínech a místech výběru - dle  Oznámení o výběru místních poplatků
  • bezhotovostním převodem na účet číslo 32920231/0100  vedený pro Obec Čakov u Komerční banky, pobočka České Budějovice

V případě bezhotovostní platby je nutné uvést údaj, ze kterého bude patrné za jakou  nemovitost či osoby byla úhrada provedena.

 

Výše místních poplatků vybíraných v roce 2019 dle OZV 1/2019:

  • za likvidaci domovních odpadů                                                            500,-Kč/osoba a rok 
  • za likvidaci odpadů z rekreačních objektů                                             500,-Kč/rekreační objekt a rok
  • za likvidaci odpadů z nemovitostí, kde není nikdo trvale hlášen              500 Kč/nemovitost a rok
    a jsou zkolaudovány                                                                                        
  • stočné                                                                                                   50,-Kč/osoba a rok
  • poplatky  ze psů                                                                                   200,- Kč/pes a rok     
  • dále jsou do tohoto termíu vybírány také úhrady nájemného z obecních pozemků, pokud není smlouvou určeno jinak

Místní poplatky mají být uhrazeny  na rok 2019 dle OZV do 15.3.2019! 

Tisk článku