Velká velikonoční stezka

V) Pověst Památná lípa

NÁPOVĚDA:

Písmeno V  -  Tradiční český strom


U) Pověst O třech princeznách

NÁPOVĚDA:

Písmeno U -  Název sídla


S) Pověst Červený čepeček

NÁPOVĚDA:

Písmeno S  - Jev provázející bouřku


R) Pověst U tří kamenů

NÁPOVĚDA:

Písmeno R  -  Organizovaná skupina válečníků


Q) Pověst Čertova pomsta

NÁPOVĚDA:

Písmeno Q  - Jedna z forem násilného řešení mezilidských vztahů


O) Pověst Na křižovatce

NÁPOVĚDA:

Písmeno O -  Místní název kopce nebo místa v krajině


N) Pověst Svatá Trojice

NÁPOVĚDA:

Písmeno N - Vážený vůdce smečky domácích ptáků


M) Pověst o založení Jankova

NÁPOVĚDA:

Písmeno M - Název sídla


L) Pověst Kýcháč

NÁPOVĚDA:

Písmeno L - Někdo, nebo něco, co pořád "pčíká"


K) Pověst O ohnivém psu

NÁPOVĚDA:

Písmeno K  - Dvě slova - čtvernohý hlídač v hořícím kabátě


J) Pověst O zlaté rybce

NÁPOVĚDA:

Písmeno J  - Dvě slova - vodní tvor barvy vzácného kovu


I) Pověst o vodníkovi

NÁPOVĚDA:

Písmeno I - Velká množství vody v krajině zdrobněle


H) Pověst O černém psu

NÁPOVĚDA:

Písmeno H - Dvě slova - Lidový památník v krajině


G) Pověst O bílém strašidle

NÁPOVĚDA:

Písmeno G -  Dvě slova - popis ducha nebo tajuplné osoby


E) Pověst Mlynářovo neštěstí

NÁPOVĚDA:

Písmeno E: -  Důležitá část rybníků zdrobněle


D) Pověst o strašidle

NÁPOVĚDA:

Písmeno D - Všichni jsme se toho v dětství báli a vyprávěli si o něm


B)Povídání o starém a novém hřbitově

NÁPOVĚDA:

Písmeno B  - Pietní místo


A) Pověst Čakovská fara

NÁPOVĚDA:

Písmeno A  -  Náboženská stavba zdrobněle