Velká velikonoční stezka
Tisk článku

Pokyny a pravidla pro Velkou velikonoční stezku

Popis pravidel a pokynů Velké velikonoční stezky

Vážení zájemci o velikonoční putování,

V přehledné mapě, kterou najdete v dalším článku, naleznete označení míst, kde se nachází jednotlivá stanoviště s pověstmi o Čakově, Čakovci, Holubovské Baště, nebo Jankově a dalších místech v našich katastrech. Po rozkliknutí legendy každého místa najdete zde písmeno, pod kterým je pověst evidována v Křížovkce pro jarní rozproudění mysli, respektive do křížovky bude doplněno slovo, které je v textu pověsti někde obsaženo, v pověsti je nějak důležité. Proto, abyste ho ještě lépe rozpoznali přidáváme níže a k článkům jednotlivých pověstí ještě důležitou nápovědu, jako v křížovce, která toto slovo nějak jinak charakterizuje. Po vyplnění všech slov křížovky vám vyjde tajenka, a aby to nebylo tak dlouhé, dodali jsme vám čtyři písmena tajenky bonusová, takže je možné na čtyřech stanovištích  přímo získat tato písmena  bez hádanky, a doplnit je do ní rovnou.

Stanovišťě jsou rozeseta po katastru Čakovském, Čakoveckém a Jankovském a tvoří takové tři okruhy např. na hezké tři dny výletů po okolí míst, kde žijete. Nemusíte je zdolat a najít všechna najednou, stezka bude funkční od 1.4.2021 do 12.4.2021, takže máte dostatek času udělat si postupně hezké procházky ke všem stanovištím, a tím udělat něco pro své zdraví a zdravou mysl. Pro úspěšné absolvování celé stezky si musíte vytisknout, nebo jinak vyplnit Křížovku pro jarní rozproudění mysli. Po jejím vyluštění ji opatřete jménem a kontaktem na vás a v případě zájmu vhoďte do schránky mateřské školky nebo obecního úřadu v Čakově. Vaše kompletní křížovka bude zařazena do slosování o ceny, které proběhne po ukončení stezky, tedy po 12.4.2021.

Křížovku pro jarní rozproudění mysli najdete přímo z tohoto odkazu, nebo potom v příloze tohoto článku, MAPU zdenápovědy k jednotlivým písmenům tajenky najdete níže nebo u jednotlivých článků pověstí:

NÁPOVĚDA:

Písmeno A  -  Náboženská stavba zdrobněle

Písmeno B  - Pietní místo

Písmeno C je pomocné, najdete ho rovnou na jeho stanovišti

Písmeno D - Všichni jsme se toho v dětství báli a vyprávěli si o něm

Písmeno E: -  Důležitá část rybníků zdrobněle

Písmeno F je pomocné, najdete ho rovnou na jeho stanovišti

Písmeno G -  Dvě slova - popis ducha nebo tajuplné osoby

Písmeno H - Dvě slova - Lidový památník v krajině

Písmeno I - Velká množství vody v krajině zdrobněle

Písmeno J  - Dvě slova - vodní tvor barvy vzácného kovu

Písmeno K  - Dvě slova - čtvernohý hlídač v hořícím kabátě

Písmeno L - Někdo, nebo něco, co pořád "pčíká"

Písmeno M - Název sídla

Písmeno N - Vážený vůdce smečky domácích ptáků

Písmeno O -  Místní název kopce nebo místa v krajině

Písmeno P je pomocné, najdete ho rovnou na jeho stanovišti

Písmeno Q  - Jedna z forem násilného řešení mezilidských vztahů

Písmeno R  -  Organizovaná skupina válečníků

Písmeno S  - Jev provázející bouřku

Písmeno T je pomocné, najdete ho rovnou na jeho stanovišti

Písmeno U -  Název sídla

Písmeno V  -  Tradiční český strom

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
krizovka-velikonocni-stezka-velka.pdf 86.1 Kb
Tisk článku

Mapa

Vážení zájemci o naší stezku,

níže vidíte mapu míst Velké velikonoční stezky. Klikněte na obrázek a získáte možnost zvětšení a uvedených poznámek na Google mapách, tak abyste měli všechny informace. Po otevření mapy v aplikaci Google mapy lze rozkliknout jednotlivá místa a přečíst si, jakou pověst zde najdete. Místa můžete navštěvovat jednotlivě, nebo v nějakých okruzích. Nemusíte je projít za jeden den, každý den můžete jinam, nebo si vytvoříte třeba tři okruhy a bdete mít krásné výlety na tři dny, je to jen na vás. Můžete je obsolvovat pěsky, na kole, nebo i autem, kdy lze vozidlo nechat někde u cesty, a udělat si kratší procházku. Jednolivá místa jsou označena písmeny křížovky, pro milovníky křížovek a rébusů, kterou si můžete vytiknout z předchozého článku a vyplnit. Pokud najdete tajenku, vyplněnou křížovku označte jménem a kontaktem a vhoďte v případě zájmu do schránky Obecního úřadu v Čakově. Po ukončení naší stezky 12.4.2021 provedeme vyhodnocení a slosování odevzdaných křížovek o ceny. Přejeme hezkou zábavu.