Rozpočet a závěrečný účet

Rozpočet a účetní výsledky obce do roku 2013

Schválený rozpočet pro rok 2013 - příjmy, výdaje, dofinancování

Závěrečný účet za rok 2013 - hodnotící zpráva, zpráva o přezkoumání hospodaření obce, FIN2-12M , rozvaha za obec , výkaz zisku za obec , příloha,  rozvaha za MŠ , výkaz zisku za MŠ

Schválený rozpočet pro rok 2013 - příjmy, výdaje, dofinancování

Závěrečný účet za rok 2012 - hodnotící zpráva, zpráva o přezkoumání hospodaření obce, FIN2-12M , rozvaha za obec , výkaz zisku za obec , rozvaha za MŠ , výkaz zisku za MŠ

Schválený rozpočet pro rok 2012 - příjmy, výdaje, dofinancování

Závěrečný účet Obce Čakov za rok 2011 - hodnotící zpráva, zpráva o přezkoumání hospodaření obce, FIN2-12M , rozvaha za obec , výkaz zisku za obec , rozvaha za MŠ , výkaz zisku za MŠ

Závěrečný účet Obce Čakov za rok 2010 - hodnotící zpráva  ,  zpráva z přezkoumání hospodaření obce  ,  FIN2-12M  ,  rozvaha za obec  , výkaz zisku za obec  ,  rozvaha za MŠ  ,  výkaz zisku za MŠ

Schválený rozpočet pro rok 2011 - příjmy, výdaje, dofinancování

Rozpočet k 31.12.2010 - příjmy, výdaje

Schválený rozpočet pro rok 2010 - příjmy , výdaje , dofinancování

Závěrečný účet Obce Čakov za rok 2009 - hodnotící zpráva  ,  zpráva z přezkoumání hospodaření obce  ,  FIN2-12M  ,  rozvaha za obec  , výkaz zisku za obec  ,  rozvaha za MŠ  ,  výkaz zisku za MŠ

Rozpočet k 31.12. 2009 - příjmy , výdaje 

Schválený rozpočet pro rok 2009 - příjmy , výdaje

Závěrečný účet-hodnotící zpráva rozpočtu OBCE ČAKOV za rok 2008 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OBCE ČAKOV za rok 2008

Rozpočet k 31.12. 2008 - příjmy , výdaje

Schválený rozpočet pro rok 2008 - příjmy, výdaje

Závěrečný účet - hodnotící zpráva rozpočtu OBCE ČAKOV za rok 2007

Rozpočet k 31. 12. 2007 - příjmy, výdaje