Místní poplatky
Tisk článku

Místní poplatky

Možné způsoby úhrady místních poplatků:

  • v hotovosti  v uvedených termínech a místech výběru - dle  Oznámení o výběru místních poplatků
  • bezhotovostním převodem na účet číslo 32920231/0100  vedený pro Obec Čakov u Komerční banky, pobočka České Budějovice

V případě bezhotovostní platby je nutné uvést údaj, ze kterého bude patrné za jakou  nemovitost či osoby byla úhrada provedena.

 

Výše místních poplatků vybíraných v roce 2020 dle platných OZV (OZV 3/2007, OZV 5/2019, OZV 1/2020):

  • za likvidaci domovních odpadů                                                            600,-Kč/osoba a rok 
  • za likvidaci odpadů z rekreačních objektů                                             600,-Kč/rekreační objekt a rok
  • za likvidaci odpadů z nemovitostí, kde není nikdo trvale hlášen              600 Kč/nemovitost a rok
    a jsou zkolaudovány                                                                                        
  • stočné                                                                                                   50,-Kč/osoba a rok
  • poplatky  ze psů                                                                                   300,- Kč/pes a rok, za druhého psa stejného majitele 450,- Kč,                                                                                                                                                                                 200,- Kč za psa osoby s dosaženým věkem nad 65 let (tzn. v roce 2020 66 let a více),                                                                                                                                           300,-Kč za druhého psa  osoby s dosaženým věkem nad 65 let (tzn. v roce 2020 66 let a více)
  • dále jsou do tohoto termínu vybírány také úhrady nájemného z obecních pozemků, pokud není smlouvou určeno jinak.

Místní poplatky mají být uhrazeny  na rok 2020 dle obecně závazných vyhlášek do 15.3.2020! 

Tisk článku