Místní poplatky
Tisk článku

Místní poplatky

Možné způsoby úhrady místních poplatků:

 • bezhotovostním převodem na účet číslo 32920231/0100  vedený pro Obec Čakov u Komerční banky, pobočka České Budějovice
  V případě bezhotovostní platby je nutné uvést údaj, ze kterého bude patrné za jakou  nemovitost či osoby byla úhrada provedena.
 • v hotovosti  v uvedených termínech a místech výběru  dle  Oznámení o výběru místních poplatků, zveřejněné na úřední desce.

Vzhledem k epidemiologické situaci, preferujte prosím platbu přes účet. Při nutné návštěvě a hotovostní úhradě dodržujte prosím striktně protiepidemiologická opatření - 3R. Na úřad přijďte s řádnou ochranou nosu a úst, při vstupu a odchodu použijte připravenou dezifekci, udržujte min 2m rozestupy mezi osobami.

Výše místních poplatků vybíraných v roce 2021 zůstává shodná s výší roku 2020, a to dle platných OZV (OZV 3/2007, OZV 5/2019, OZV 1/2020):

 • za likvidaci domovních odpadů                                                              600,-Kč/osoba a rok 
 • za likvidaci odpadů z rekreačních objektů                                             600,-Kč/rekreační objekt a rok
 • za likvidaci odpadů z nemovitostí, kde není nikdo trvale hlášen           600 Kč/nemovitost a rok
  a jsou zkolaudovány                                                                                        
 • stočné                                                                                                   50,-Kč/osoba a rok
 • poplatky  ze psů                                                                                   300,- Kč/pes a rok, za druhého psa stejného majitele 450,- Kč,                                                                                                                                                                                                             200,- Kč za psa osoby s dosaženým věkem nad 65 let (tzn. v roce 2020 66 let a více),                                                                                                                                                                       300,-Kč za druhého psa  osoby s dosaženým věkem nad 65 let (tzn. v roce 2020 66 let a více)
 • dále jsou do tohoto termínu vybírány také úhrady nájemného z obecních pozemků, pokud není smlouvou určeno jinak.

Místní poplatky mají být uhrazeny  na rok 2021 dle obecně závazných vyhlášek do 15.3.2020! 

Tisk článku