Místní poplatky
Tisk článku

Místní poplatky

Možné způsoby úhrady místních poplatků:

 • bezhotovostním převodem na účet číslo 32920231/0100  vedený pro Obec Čakov u Komerční banky, pobočka České Budějovice
  V případě bezhotovostní platby je nutné uvést údaj, ze kterého bude patrné za jakou  nemovitost či osoby byla úhrada provedena.
 • v hotovosti  v uvedených termínech a místech výběru  dle  Oznámení o výběru místních poplatků, zveřejněné na úřední desce.

Pro zjednodušení administrace a s ohledem na zdravá osob preferujte prosím platbu přes účet.

Výše místních poplatků vybíraných v roce 2024 je stejná jako v minulém roce 2023,  a to dle nových platných OZV s účinností od 1.1.2024 (OZV o místním poplatku za systém odpadového hospodářství OZV o místním poplatku ze psů), podrobné znění obecně závazných vyhlášek najdete zde https://www.cakov.cz/obec/vyhlasky-a-provozni-rady/:

 • za likvidaci domovních odpadů                                                              700,- Kč/osoba a rok 
 • za likvidaci odpadů z rekreačních objektů                                             700,- Kč/rekreační objekt a rok
 • za likvidaci odpadů z nemovitostí, kde není nikdo trvale hlášen           700,- Kč/nemovitost a rok
  a jsou zkolaudovány                                                                                        
 • stočné - místní část Čakovec - 50Kč/ososba s TP nebo nemovitost ,napojená na kusy části kanalizační sítě, místní část Čakov dle platných smluv o úhradě stočného.
 • poplatky  ze psů      (stejné jako 2023)                                                300,- Kč/pes a rok, za druhého psa stejného majitele 450,- Kč,                                                                                                                                                                                                                                                                            200,- Kč za psa osoby s dosaženým věkem nad 65 let (tzn. v roce 2023 66 let a více),                                                                                                                                                                                                                              300,- Kč  za druhého psa  osoby s dosaženým věkem nad 65 let (tzn. v roce 2022 66 let a více)
 • dále jsou do tohoto termínu vybírány také úhrady nájemného z obecních pozemků, pokud není smlouvou určeno jinak.

Místní poplatky mají být uhrazeny  na rok 2024 dle obecně závazných vyhlášek do 15.3.2024! 

Upozorňujeme na zákonnou možnost vyměření až trojnásobné výše poplatku v případě zpožděné úhrady místních poplatků oproti splatnému výše uvedenému termínu.

Tisk článku