Stavění máje 30.4.2009

Stavění máje 30.4.2009

starosta učí mládež připravovat chvojí a motat věnec
starosta učí mládež připravovat chvojí a motat věnec
důležitá duševní příprava
důležitá duševní příprava
příprava chvojí a motání věnce svobodnými mládenci
příprava chvojí a motání věnce svobodnými mládenci
zdobení věnců a vrcholu máje prováděné svobodnými dívkami
zdobení věnců a vrcholu máje prováděné svobodnými dívkami
Jan připevňuje špic a dívky ji zdobí
Jan připevňuje špic a dívky ji zdobí
pohodička při sabatu
pohodička při sabatu
a prodávala se i cukrová vata
a prodávala se i cukrová vata
příprava na  podepření a přizvednutí máje
příprava na podepření a přizvednutí máje
přizvednutí máje před konečným zvednutím a ukotvením je bohužel posledním snímkem našeho  fotografa amatéra
přizvednutí máje před konečným zvednutím a ukotvením je bohužel posledním snímkem našeho fotografa amatéra