Stavba kanalizace a ČOV Čakov
Tisk článku

Oznámení o započetí stavby kanalizace a ČOV Čakov

Vážení občané, 

od 1.10.2020 bude zahájena realizace stavby kanalizace a ČOV Čakov. V příloze naleznete přehlednou situaci stavby dle nynější projektové dokumentace k Vaší orientaci ohledně postupu a umístění kanalizačních řadů a předběžný časový harmonogram zhotovitele. 

Stavba je realizována za přispění dotačních prostředků MZE ČR z dotačního programu 12930 Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II. Celkové náklady projektu 26,5 mil.Kč vč. DPH, dotační prostředky 16 mil.Kč vč.DPH.

Zhotovitelem stavby je firma SWIETESKY stavební s.r.o., pověřený stavbyvedoucí pan Korčák, tel: 724 947 527, email:m.korcak@swietelsky.cz

Základní plánované termíny stavby:

  • 25.9.2020 - předání staveniště
  • 1.10.2020  - započetí stavebních prací v prostoru ČOV
  • 1.10.2021 - 31.12.2021 - stavba ČOV + kanalizační stoky A, A-2,3
  • 1.1.2020 - 30.6.2020 - stavba ostatních kanalizačních stok, výtlaku, odlehčovacích komor a čerpacé stanice dle předběžného harmonogramu zhotovitele
  • dokončení stavby  dle smlouvy o dílo do 30.6.2021po 30.6.2021, resp. po dokončení stavby ČOV a uvedení ČOV do zkušebního provozu bude následovat připojování nemovitostí cca v průběhu do 3-6 měsíců od uvedení ČOV do provozu

Prosím promyslete  a připravte možné způsoby  a hlavně umístění připojení Vaší nemovitosti, se stavbou je možné domluvit a vyznačit jim požadované místo pro vysazení veřejné části Vaší připojky - v projektu (v situaci) je pouze schematicky. Pro připojení na novou veřejnou kanalizaci a ČOV v Ćakově je nutné připravit připojení tak, že bude vyřazeno stávající používané předčištění, buď obtokováním objektu, nebo propojením nátoku a výtoku uvnitř objektu předčištění. 

V případě Vašich dotazů,  požadavků a podnětů ke stavbě kontaktujte prosím starostku obce Lenku Šišpelovou, písemně na odresu obecního úřadu Obec Čakov, Čakov 20, 37384 Dubné,  e-mailem: obec@cakov.cz , příp.  telefonicky na 723 872 897. Prosím upřednostňujte elektronickou komunikaci (email).

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
cakov-celkova-situace-240920.pdf 416.5 Kb
hmg-cov-a-kanalizace-cakov.pdf 250.5 Kb
Tisk článku