Knihovna v Čakovci
Tisk článku

Aktuality z naší knihovny v Čakovci

aktuality v knihovny

Vážení čtenáři,

Ráda bych Vás upozornila na několik nových knih v naší knihovně.

Přijdou si na své čtenáři všech věkových kategorií a zájmů.K.Tučková-Bílá  voda, Padevět-Carmen, Haydock-Čtyři můzy, Caplinová-Cukrárna v Paříži, Brodská-Moje máma Jana Brejchová, Mayne-Černý korál a Dívka pod hladinou, Vondruška-Křišťálový klíč 1a 2 díl,Hrubešová-Koko a jeho kamarádi,Simonová-Darebák David čaruje,a nejnovější 4 knihy o osobním rozvoji - P. Casanova -Já My, Cítit rozumem,myslet srdcem, Dvanáct srdcí a Lék na duši.

Mimo to máme několikrát za rok zapůjčené atraktivní knihy a deskové hry z Vědecké knihovny.

Zvu Vás a těším se na Vaši návštěvu.

Kuklová M.-knihovnice.

Tisk článku

Tisk článku

Provoz knihovny v Čakovci od 12.4.2021

Oznámení o podmínkách provozu knihovny od 12.4.2021

Vážení občané,

od 13. dubna 2021 je znovu pro veřejnost otevřena v souladu s nařízením vlády obecní knihovna v Čakovci.

Knihovna je  otevřena vždy v úterý od 16 do 18 hodin. 

V současné době máme v knihovně 3905 knih. Zásluhou našeho zřizovatele Obecního úřadu v Čakově každý rok nakupujeme nové knihy. Několikrát do roka nám také knihy půjčuje Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích a díky tomu je nabídka knih neustále obměňována. V případě zájmu by bylo možné půjčovat i e-knihy. V knihovně máme i knihy, které jejich původní majitelé již nepotřebují a jsou tak volné k rozebrání. Kniihovnu vede naše dlouholetá  obětavá knihovnice paní Marie Kuklová, která vám ráda se vším, co se týká knih a naší knihovny ochotně poradí.

Rádi přivítáme opět staré i zcela nové čtenáře všech věkových kategorií.

 

 

Tisk článku

Knihovna

Název : Místní lidová knihovna Čakovec

Adresa : Čakovec č.15., 373 84 Dubné (na návsi v osadě Čakovec)

Knihovnice :  Kuklová Marie

Kdy půjčujeme : každé - úterý od 16:00 do 18:00 hodinPoplatky za služby v knihovně :

· členský poplatek 30,-Kč á osoba a rok

· zápůjčné na 1 měsíc 0,-Kč/ kniha

· za další započatý měsíc 2,-Kč/ kniha

· jednostranné kopírování a tisk 1,-Kč/strana

· oboustranné kopírování a tisk 2,-Kč/listZ historie a současnosti „Místní lidové knihovny v Čakovci“
Do současných prostor byla knihovna s 280 knihami přemístěna z Kvítkovic v roce 1952 a po celou dobu jejího trvání (54 let) ji vedla knihovnice paní Čermáková Zdeňka , která rozšířila počet svazků knih na současných 7 296.
V padesátých a šedesátých letech patřila Místní lidová knihovna Čakovec díky práci paní Čermákové k nejlepším v okrese a kraji. V roce 1956 obdržela knihovna titul od Ministerstva kultury „Vzorná lidová knihovna“ a umístila se na 7 místě v ČSR. V roce 1962 byla opět vyhodnocena v Praze a obdržela nejvyšší vyznamenání „Štít vzorná lidová knihovna“, který visel na budově knihovny až do rekonsrukce nové fasády.
V létě roku 2005 byly prostory knihovny nově vymalovány.
Knihovnu navštěvuje více než  čtenáři, kteří si mohou zapůjčit hlavně knihy pro děti , detektivky a beletrii. Knižní fond je neustále doplňován o nové knihy a knihy, které nejsou v knihovně v Čakovci, ochotně dováží knihovnice paní Čermáková z knihovny v Českých Budějovicích.
Od srpna roku 2007 je knihovna vybavena počítačem s tiskárnou včetně kopírky k pořizování kopií z časopisů a knih. Po dohodě s knihovnicí je možné si na počítači vyhotovit dokument včetně jeho vytištění. 
Ve třetím čtvrtletí roku 2008 byla knihovna vybavena novým kancelářským nábytkem (stůl knihovnice, skříně, počítačový stůl, studijní stůl a nový sedací nábytek) za přispění dotace POV titul 6 od JČ kraje.
V roce 2011 byly prostory knihovny znovu nově vymalovány a byl pořízen do obou místností nový koberec. Byla také pořízena nová světla s úspornými žárovkami.
V roce 2013 došlo k výměně otopného systému knihovny. Stávající špatně funkční akumulační kamna byla odpojena a do knihovny byla zakoupena peletková automatická interiérová kamna, která by měla nejen lépe vytopit, celý prostor, ale i pomoct v případě vlhkosti v místnostech a téměř o polovinu snížit náklady na vytápění knihovny. Peletková kamna byla pořízena z dotace POV Jihočeského kraje.
V roce 2014 byla citlivě provedena výměna původních dřevěných oken za plastová, byla opravena střecha budovy a uvnitř knihovny přibyly nové police do regálů na knihy. Vše bylo pořízeno ještě za pomoci jedné z posledních výzev Programu venkova administrovaného SZIF a MAS Blanský les - Netolicko. Také byla budova odvhčena použitím chemické injektáže.

Nejvíc nás však v Čakovci v knihovně trápí úbytek čtenářů, tak neváhejte a zajděte se podívat, půjčit si knihy a časopisy za v dnešní době "směšné" půjčovné.
Těšíme se na Vaši návštěvu.


ŘÁD VEŘEJNÉHO UŽÍVÁNÍ PC

· ZDARMA :

· užívání počítače a instalovaných počítačových programů

· vypalování na vlastní CD nebo ukládání dat na vlastní diskety


· ZPOPLATNĚNO :

· jednostranné kopírování a tisk 1,-Kč/strana

· oboustranné kopírování a tisk 2,-Kč/list


· ČASOVĚ OMEZENO :

· pobyt u počítače na 15 – 20 minut v případě více zájemců


· ZAKÁZÁNO :

· navštěvovat webové stránky s obsahem podporujícím či vyjadřujícím trestnou činnost, tj. zejména stránky podporující rasismus či jiné formy násilí, šířící toxikomanii či nelegální softwarové produkty, nebo s obsahem pornografickým

· šířit elektronickou cestou poplašné zprávy, nevyžádané reklamy, viry či nelegální software

· instalovat či spouštět programy stažené z internetu či přinesené na datových nosičích. O legální instalaci užitečného programu možno požádat na obecním úřadě

· provádět takové změny v konfiguraci počítače, které by mohly mít vliv na jeho funkci

· poškozovat či měnit uživatelská data uložená v počítači jinými uživateli

· chování, které by mohlo vést k poškození obecního majetku, hardware či software


V případě porušení bodů 1 až 6 řádu může knihovník či osoba dohlížející dotyčného z internetového pracoviště či knihovny vykázat.

Doporučujeme nedotýkat se obrazovky rukama, případně ji po sobě očistit.