Stavba kanalizace a ČOV Čakov

Aktualizovaná a přesnější situace navrhovaných veřejných částí přípojek na kanalizaci a ČOV Čakov

Vážení občané,

v příloze naleznete nové upřesnění navrhovaných veřejných částí vašich přípojek na kanalizaci - hrazených obcí - k vašemu využití. Celá situace je zobrazuje přehledně pouze trasu hlavních kanalizačních řadů a ostatních stavebních objektů a  přesnější umístění veřejných částí přípojek, bez dalších jiných sítí. Prosím prohlédněte si znovu tento upřesněný návrh, promyslete způsob napojení Vaší nemovitosti a možnosti napojení v navrhovaném místě. Poté vyznačte prosím stavbě přesné umístění přípojky z Vší nemovitosti pro stavbu sprejem, nebo dřevěnným kolíkem  s popisem čísla popisného nebo parcely. Připomínáme, že hrazena je POUZE jedna veřejná část přípojky až k hranici Vašeho pozemku. POkud budete potřebovat a chtít více napojení, je toto možné, ale  budete muset uhradit náklady na tuto veřejnou část přípojky navíc z vlastních prostředků.

V případě jakýchkoli dotazů, konzultací a problémů ohledně umístění Vaší přípojky Neváhejte prosím kontaktovat vedení obce - tel: 723 872 897 (starostka obce), e-mail: obec@cakov.cz, nebo písemnou formou do schránky OÚ v Ćakově. Vzhledem k nařízením vlády a epidemiologické situaci upřednostňujte elektronickou komunikaci před osobním kontaktem. osobní kontakt je možný po telefonické dohodě, nebo v předem vymezeých úředních hodinách v pondělí (14-18hodin) a středu (14 - 17hodin).

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
celkova-situace-pripojky-290920.pdf 459.1 Kb