Stavba kanalizace a ČOV Čakov
Tisk článku

Oznámení - postup stavebních prací kanalizace a ČOV Čakov

postup stavebních prací na kanalizačních stokách C, výtlaku a čerpací stanici a ČOV v dubnu 2021

Vážení občané,

Stavba kanalizace a ČOV je v plném proudu, v březnu byla pracováno na ČOV nová kanalizace byla osazena podél komunikace směrem na Čakovec, vyřešeno bylo napojení kanalizačního potrubí v křižovatce silnic třetí třídy na Jankov a Čakovec tj. stoka C-2, a dále  stavba pokračuje  výkopovými pracemi a pokládáním kanalizace v ulici vedoucí od křižovatky hlavní silníce ve směru na Jankov - stoka C-3 a opačným směrem podél hlavní silnice na Jankov směrem k Vimperské zastávce - stoka C-2.. Právě podél silnice třetí třídy na Jankov a v zelených pruzích u ní jsou nyní prováděny výkopové práce a komunikace je  pro průjezd částečně uzavírána do jednoho jízdního pruhu.  Prosím berte toto omezení na vědomí a respektujte v rámci svojí i cizí bezpečnosti dopravní značení. Výkopy jsou  prováděny  postupně po cca 15m tak, aby komunikace zůstala  alespoň z poloviny průjezdná dle schváleného DIO.. Žádáme občany v těchto lokalitách, aby stavbě vyznačili sprejem na komunikaci, nebo kolíkem s cedulku místo vysazení přípojky pro jejich nemovitost.

Dále budou práce pokračují práce za křižovatkou před příchodem na zastávku ve vsi kolem strouhy směrem k Beranovu příjezdovou komunikací kolem domu č.p.46, zde pokračuje stavba  výústního objektu odlehčovací komory a čerpací stanice. Respektujte prosím značení stavby v těchto místech v rámci vastní bezpečnosti.

V prostoru ČOV došlo k zasypání stavební jámy, k osazení odlehčovací komory, bylo vybetonováno dno lapáku písku a dosazovací nádrže dále se pracuje se na instalaci technologie ČOV.

Stavba postupuje dle schváleného harmonogramu, navzdory ne vždy příznivému počasí. Žádáme majitele nemovitostí, aby se včas zajímali a umístění svých přípojek a kontaktovali vedoucího stavebních prací v Ćakově pana Petra tel: 724 964 515.

Stavba s sebou nese některé pomíjející nutné průvodní jevy, jako je možnost přechodného znečištění vozovky,prašnost,  hlučnost, různá dopravní omezení. Tyto jevy jsou pouze dočasné. Děkujeme Vám za Vaši toleranci a pochopení, které je ve prospěch všech občanů obce.

S problémy, dotazy a požadavky ohledně stavby se obracejte na tel: starostky 723 872 897, s domluvou ohledně vysazení přípojek na vedoucího stavebních prací tady v Čakově pana Petra tel: 724 964 515.

Tisk článku