Stavba kanalizace a ČOV Čakov
Tisk článku

Oznámení - stavba kanalizace a ČOV Čakov

postup stavebních prací na kanalizačních stokách C, výtlaku a čerpací stanici v lednu a únoru 2021

Vážení občané,

Během tohoto týdne se znovu rozběhla stavba kanalizace a ČOV Čakov. Od pondělí 25.1.2021 bude stavba pokračovat výkopovými pracemi a pokládáním kanalizace v ulici vedoucí od křižovatky hlavní silníce ve směru na Jankov a silnice na Čakovec a místní komunikace vedoucí na náves kolem bývalého obchodu. Právě v této místní komunikaci vedoucí od křižovatky kolem bývalého obchodu č.p.50 na náves ke kostelu budou nyní prováděny výkopové práce a komunikace bude pro průjezd dočasně uzavřena, povolení k vjezdu je pouze po dohodě se stavbou. Prosím berte toto omezení na vědomí a respektujte v rámci svojí i cizí bezpečnosti dopraví značení. Výkopy budou prováděny zase postupně po cca 15m tak, aby komunikace zůstala vždy z každé strany přístupná. Stavba se bude pohybovat v různých místech této komunikace, bude ji různě křížit dle již zveřejněné situace. Zároveň žádáme občany v této ulici, aby stavbě vyznačili sprejem na komunikaci, nebo kolíkem s cedulku místo vysazení přípojky pro jejich nemovitost.

Dále budou práce pokračovat také za křižovatkou před příchodem na zastávku ve vsi kolem strouhy směrem k Beranovu příjezdovou komunikací kolem domu č.p.46, zde budou prováděny stavební práce pro výústní objekt odlehčovací komory a pro objekt čerpací stanice. Respektujte prosím značení stavby v těchto místech v rámci vastní bezpečnosti. I zde žádáme majitele nemovitostí na trase o vyznačení místa vysazení jejich přípojky.

Stavba s sebou ponese opět některé pomíjející nutné průvodní jevy, jako je možnost přechodného znečištění vozovky, hlučnost, různá dopravní omezení. Tyto jevy jsou pouze dočasné. Děkujeme Vám za Vaši toleranci a pochopení, které je ve prospěch všech občanů obce.

S problémy, dotazy a požadavky ohledně stavby se obracejte na tel: starostky 723 872 897, s domluvou ohledně vysazení přípojek na vedoucího stavebních prací tady v Ćakově pana Petra tel: 724 964 515.

Tisk článku