Návštěva knihovny Čakovec dne 6.6.2009

Knihovna Čakovec

VIP osobnost akce - herečka paní Asterová
VIP osobnost akce - herečka paní Asterová
starosta zve hosty k návštěvě knihovny
starosta zve hosty k návštěvě knihovny
pan Vlach - ředitel Regionální rozvojové agentury (RERA)
pan Vlach - ředitel Regionální rozvojové agentury (RERA)
prohlídka knihovny
prohlídka knihovny
v knihovně zleva pracovnice Jihočeské vědecké knihovny, herečka paní Asterová
v knihovně zleva pracovnice Jihočeské vědecké knihovny, herečka paní Asterová
návštěvníci, kteří přijeli na historických motorkách při prohlídce knihovny
návštěvníci, kteří přijeli na historických motorkách při prohlídce knihovny
zleva knihovnice paní Čermáková, herečka paní Asterová a pracovnice JVK
zleva knihovnice paní Čermáková, herečka paní Asterová a pracovnice JVK
zleva-herečka paní Asterová, starosta, knihovnice paní Čermáková, cestovatel a spisovatel pan Hošťálek
zleva-herečka paní Asterová, starosta, knihovnice paní Čermáková, cestovatel a spisovatel pan Hošťálek
jediné historické vozidlo na akci-AEROVKA pana Vlacha
jediné historické vozidlo na akci-AEROVKA pana Vlacha
historická sajdkára
historická sajdkára
 historické motorky před knihovnou v Čakovci
historické motorky před knihovnou v Čakovci
cestovatelská sajdkára pana Hoštálka
cestovatelská sajdkára pana Hoštálka
herčka paní Asterová při odjezdu v historické sajdkáře
herčka paní Asterová při odjezdu v historické sajdkáře
odjezd AEROVKY pana Vlacha sleduje pan Puffer a pan Sládek
odjezd AEROVKY pana Vlacha sleduje pan Puffer a pan Sládek