Oznámení úřadu
Tisk článku

Oznámení o přistavení kontejnerů na velkoobjemový odpad

termín a informace o přistavení kontejnerů na velkoobjemový odpad

O Z N Á M E N Í

Přistavení kontejnerů na velkoobjemový odpad

 

Vážení občané,

informujeme, že občané ze správního obvodu OÚ Čakov mohou ve dnech

od PÁTKU 10. KVĚTNA odpoledne do neděle 12. KVĚTNA 2024

odložit velkoobjemový a nebezpečný odpad (velkoobjemový odpad, nádoby od barev a olejů,  autobaterie) do přistavených kontejnerů a elektro a kovový odpad na dvůr budovy MŠ Čakov, Čakov čp.19 (televizory, ledničky a jinou elektroniku, věci z kovů).


KONTEJNERY BUDOU VE VÝŠE UVEDENÉM TERMÍNU PŘISTAVENY V PROSTORU MÁJKY A PŘED BÝVALOU HOSPODOU  NA NÁVSI V ČAKOVĚ.
 

Elektro a kovový objemný odpad do kontejnerů NEPATŘÍ,  PATŘÍ na otevřený dvůr budovy MŠ Čakov, Čakov č.p.19 !!!


Dodržujte BEZPODMÍNĚČNĚ pokyny vyvěšené na kontejnerech.  Děkujeme za pochopení.

 

Tisk článku

Tisk článku

Oznámení - změna svozu komunálního odpadu na tzv. zimní období - středa každý lichý týden

oznámení o změně svozu komunálního odpadu na tzv. zimní režim

Vážení občané,

dne 31.10.2023 končí tvz. letní období svozu směsného komunálního odpadu  a od 1.11.2023 do 31.3.2023 opět přecházíme na tzv. zimní režim svozu směsného komunálního odpadu (tj.1x za 14dní).  Svozy separovaného komunálního odpadu  (plasty, papír, sklo) se nemění.

To znamená, že od 1.11.2023 bude nyní směsný komunální odpad svážen opět vždy ve středu, ale pouze každý lichý týden.

Svoje popelnice si tedy k prvnímu listopadovému svozu přistavte až ve středu 8.11.2023, a poté každou další středu vždy v lichých týdnech.

Děkujeme Vám za pochopení.

 

Tisk článku

Tisk článku

Oznámení o nállezu kamerunské ovce

Oznámení o nálezu ovce

Vážení občané,

zveřejňujeme nový nález dalšího neposedného toulavého zvířete, a to hnědé kamerunské ovce. Ovce byla nalezena na loukách u rybníka Beranov, ale již se pravděpodobně toulala i v jiných katastrech v Záboří i  Strýčicích cca 2-3 týdne. Ovečka je nyní v dočasné péči v Čakově a stále hledá svého majitele. Níže přikládáme foto nalezeného zvířete. 

Majitel níže vyfotografované nalezené kamerunské ovce, ať se prosím přihlásí na OÚ v Čakově v úředních hodinách, mimo ně je možné se domluvit na telefonu 723 872 897. 

Přikládáme foto nalezené kamerunské ovce:

Oznámení o nállezu kamerunské ovce        

Oznámení o nállezu kamerunské ovce

 

 

 

Tisk článku

Tisk článku

Nabídka poradenství pro občany MAS Blanský les - Nová zelená úsporám a Nová zelená úsporám Light - ZDARMA

nabídka bezplatného dotačního poradenství pro občany

Vážení občané,

MAS Blanský les-Netolicko nabízí občanům bezplatnou poradenskou činnost v oblasti dotací Nová zelená úsporám a Nová zelená úsporám Light.

V rámci těchto programů mohou majitelé rodinných domů žádat např. na instalaci fotovoltaických panělů, tepelných čerpadel, výměnu oken a dveří, zateplení fasády, střech, stropů atd. Samozřejmě každý z programů má svá pravidla a podmínky (možní žadatelé, výše dotace, technické podmínky atd...)

Podrobnosti naleznete na propagačním letáku a na stránkách www.masbln.cz

Veškeré poradenství ze strany pracovníků MAS je pro zájemce ZDARMA.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
poradenstvi-mas-nova-zelena-usporam-a-nova-zelena-usporam-light.pdf 743.1 Kb
Tisk článku

OZNÁMENÍ o povinnosti uzavření smlouvy o odvádění odpadních vod a úhradách stočného od 1.5.2022

povinnost majitelů nemovitostí připojených na veřejnou kanalizaci v obci Čakov

Vážení občané a majitelé nemovitostí v obci Čakov,

Vybudováním nové  veřejné kanalizace a ČOV v obci Čakov a připojením i Vaší nemovitosti v uplynulém třičtvrtě roce na tento systém Vám oznamujeme, že dle platné zákonné legislativy se kanalizační systém v obci Čakov stává od 1.5.2022 kanalizací pro veřejnou potřebu, a je povinností producenta odpadních vod tj. majitele připojené nemovitosti (popř. nájemce nemovitosti) uzavření smlouvy o odvádění odpadních vod s provozovatelem kanalizace, kterým je v této době Obec Čakov, a provádění následných úhrad stočného dle ceny a způsobu, stanoveného platnou legislativou a schváleného zastupitelstvem obce.

Zastupitelstvo obce Čakov na svém zasedání dne 28.3.2022 schválilo usnesením č.029/04/2022 c) kalkulaci dvousložkové ceny STOČNÉHO pro obec Čakov ve výši: pevná složka ceny – 660Kč/rok + pohyblivá složka ceny 30,04 Kč/m3 (vypouštěných odpadních vod). Cena byla stanovena dle zákona  č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů v platném znění (dále jen „zákon o VaK“) a  podle prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č.274/2001Sb. „zákon o VaK“.

Dále zastupitelstvo schválilo dne 28.3.2022  usnesením č.029/04/2022 b)  návrh smlouvy o odvádění odpadních vod s producenty, tj. majiteli, nebo nájemci nemovitostí připojených na veřejnou kanalizaci a ČOV v  obci Čakov. Návrh smlouvy je přílohou tohoto oznámení.včetně obchodních podmínek. 

Usnesením zastupitelstva obce bude stočné ve dvousložkové formě od producentů vybíráno s platností od 1.5.2022, a to způsobem stanoveným v této smlouvě dle součinu stanovené ceny pohyblivé složky a množství odváděných odpadních vod na odběrném místě (tj. v připojené nemovitosti) s následným připočtením roční ceny pevné složky.

Smlouvy budou s jednotlivými producenty uzavírány kvůli nutné konzultaci stanovení výše záloh, upřesnění počtu odběrných míst a  stanovení množství odváděné odpadní vody osobně na Obecním úřadě v Čakově v následujících termínech:

  • Pondělí 2.5.2022 od 10:00-12:00 a 13:00-16:00 hodin
  • Úterý 3.5.2022 od 8:00-12:00  a 13:00-17:00 hodin
  • Středa 4.5.2022 od 8:00-12:00 a 13:00-15:30 hodin

Náhradní termíny:

  • Úterý 10.5.2022 od 9:00–11:00 a 14:00-17:00 hodin
  • Středa 11.5.2022 od 9:00-12:00 a 14:00-17:00 hodin

POZOR!  Zároveň oznamujeme, že v sobotu 30.4.2022 v době od 9:00-15:00 hodin bude za tímto účelem proveden zaměstnanci Obecního úřadu mimořádný odečet stavu vodoměrů v nemovitostech připojených na veřejnou kanalizaci a ČOV v obci Čakov. Žádáme občany, kterých se to týká, aby v této době zpřístupnili vodoměrné šachty a zajistili si případnou asistenci k provedení mimořádného odečtu.

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
obchodni-podminky-ke-smlouve-1.5.2022.pdf 150.6 Kb
schvalena-smlouva-producenti-1.5.2022.pdf 442 Kb