Oznámení úřadu
Tisk článku

Oznámení - nefunkční veřejné osvětlení v Čakově v části "V chalupách" a "ve Vrši"

porucha části veřejného osvětlení "V chalupách" a "ve Vrši" v Čakově

Vážení občané,

v posledním červnovém týdnu došlo v důsledku bouřky  k rozsáhlejší poruše na veřejném osvětlení v části "V chalupách " a  "ve Vrší". Na odstranění závady pracujeme, ale je možné, že bude nutné vyměnit hlavní jistič této větve a to může vzhledem k nutné součinnosti s EG.D a odborné firmy ještě nějakou dobu trvat. Děkujeme Vám za trpělivost a pochopení celé situace.

Tisk článku

Tisk článku

Pozvánka na Čakovskou pouť 27. - 28.7.2024

srdečné pozvání na tradiční pouťové veselí v Čakově

Vážení občané, rodáci, rekreanti a příznivci obce Čakova,

přijměte naše srdečné pozvání na Čakovskou pouť, která se koná 27. a 28. července  v Čakově. Program a podrobnosti níže, nebo v přiloženém souboru.

Srdečně zveme všechny, co mají tato místa rádi.

Pozvánka na Čakovskou pouť 27. - 28.7.2024

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
cakovska-pout-2024-plakat.pdf 477.9 Kb
Tisk článku

Tisk článku

Nález klíčů

nález svazku klíčů

Vážení občané,

minulý pátek byl nalezen na cestě k Dlouhému rybníku za obcí Čakovec svazek klíčů obsahující černý čip a kovový přívěšek. Klíče jsou uloženy  kanceláři OÚ v Čakově a je možné je vyzvednout v úředních hodinách nebo po telefonické domluvě na 723 872 897 také případně jindy.

Nález klíčů

 

Tisk článku

Tisk článku

Oznámení o nállezu kamerunské ovce

Oznámení o nálezu ovce

Vážení občané,

zveřejňujeme nový nález dalšího neposedného toulavého zvířete, a to hnědé kamerunské ovce. Ovce byla nalezena na loukách u rybníka Beranov, ale již se pravděpodobně toulala i v jiných katastrech v Záboří i  Strýčicích cca 2-3 týdne. Ovečka je nyní v dočasné péči v Čakově a stále hledá svého majitele. Níže přikládáme foto nalezeného zvířete. 

Majitel níže vyfotografované nalezené kamerunské ovce, ať se prosím přihlásí na OÚ v Čakově v úředních hodinách, mimo ně je možné se domluvit na telefonu 723 872 897. 

Přikládáme foto nalezené kamerunské ovce:

Oznámení o nállezu kamerunské ovce        

Oznámení o nállezu kamerunské ovce

 

 

 

Tisk článku

Tisk článku

Nabídka poradenství pro občany MAS Blanský les - Nová zelená úsporám a Nová zelená úsporám Light - ZDARMA

nabídka bezplatného dotačního poradenství pro občany

Vážení občané,

MAS Blanský les-Netolicko nabízí občanům bezplatnou poradenskou činnost v oblasti dotací Nová zelená úsporám a Nová zelená úsporám Light.

V rámci těchto programů mohou majitelé rodinných domů žádat např. na instalaci fotovoltaických panělů, tepelných čerpadel, výměnu oken a dveří, zateplení fasády, střech, stropů atd. Samozřejmě každý z programů má svá pravidla a podmínky (možní žadatelé, výše dotace, technické podmínky atd...)

Podrobnosti naleznete na propagačním letáku a na stránkách www.masbln.cz

Veškeré poradenství ze strany pracovníků MAS je pro zájemce ZDARMA.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
poradenstvi-mas-nova-zelena-usporam-a-nova-zelena-usporam-light.pdf 743.1 Kb
Tisk článku

OZNÁMENÍ o povinnosti uzavření smlouvy o odvádění odpadních vod a úhradách stočného od 1.5.2022

povinnost majitelů nemovitostí připojených na veřejnou kanalizaci v obci Čakov

Vážení občané a majitelé nemovitostí v obci Čakov,

Vybudováním nové  veřejné kanalizace a ČOV v obci Čakov a připojením i Vaší nemovitosti v uplynulém třičtvrtě roce na tento systém Vám oznamujeme, že dle platné zákonné legislativy se kanalizační systém v obci Čakov stává od 1.5.2022 kanalizací pro veřejnou potřebu, a je povinností producenta odpadních vod tj. majitele připojené nemovitosti (popř. nájemce nemovitosti) uzavření smlouvy o odvádění odpadních vod s provozovatelem kanalizace, kterým je v této době Obec Čakov, a provádění následných úhrad stočného dle ceny a způsobu, stanoveného platnou legislativou a schváleného zastupitelstvem obce.

Zastupitelstvo obce Čakov na svém zasedání dne 28.3.2022 schválilo usnesením č.029/04/2022 c) kalkulaci dvousložkové ceny STOČNÉHO pro obec Čakov ve výši: pevná složka ceny – 660Kč/rok + pohyblivá složka ceny 30,04 Kč/m3 (vypouštěných odpadních vod). Cena byla stanovena dle zákona  č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů v platném znění (dále jen „zákon o VaK“) a  podle prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č.274/2001Sb. „zákon o VaK“.

Dále zastupitelstvo schválilo dne 28.3.2022  usnesením č.029/04/2022 b)  návrh smlouvy o odvádění odpadních vod s producenty, tj. majiteli, nebo nájemci nemovitostí připojených na veřejnou kanalizaci a ČOV v  obci Čakov. Návrh smlouvy je přílohou tohoto oznámení.včetně obchodních podmínek. 

Usnesením zastupitelstva obce bude stočné ve dvousložkové formě od producentů vybíráno s platností od 1.5.2022, a to způsobem stanoveným v této smlouvě dle součinu stanovené ceny pohyblivé složky a množství odváděných odpadních vod na odběrném místě (tj. v připojené nemovitosti) s následným připočtením roční ceny pevné složky.

Smlouvy budou s jednotlivými producenty uzavírány kvůli nutné konzultaci stanovení výše záloh, upřesnění počtu odběrných míst a  stanovení množství odváděné odpadní vody osobně na Obecním úřadě v Čakově v následujících termínech:

  • Pondělí 2.5.2022 od 10:00-12:00 a 13:00-16:00 hodin
  • Úterý 3.5.2022 od 8:00-12:00  a 13:00-17:00 hodin
  • Středa 4.5.2022 od 8:00-12:00 a 13:00-15:30 hodin

Náhradní termíny:

  • Úterý 10.5.2022 od 9:00–11:00 a 14:00-17:00 hodin
  • Středa 11.5.2022 od 9:00-12:00 a 14:00-17:00 hodin

POZOR!  Zároveň oznamujeme, že v sobotu 30.4.2022 v době od 9:00-15:00 hodin bude za tímto účelem proveden zaměstnanci Obecního úřadu mimořádný odečet stavu vodoměrů v nemovitostech připojených na veřejnou kanalizaci a ČOV v obci Čakov. Žádáme občany, kterých se to týká, aby v této době zpřístupnili vodoměrné šachty a zajistili si případnou asistenci k provedení mimořádného odečtu.

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
obchodni-podminky-ke-smlouve-1.5.2022.pdf 150.6 Kb
schvalena-smlouva-producenti-1.5.2022.pdf 442 Kb