Oznámení úřadu
Tisk článku

Pozvánka na Dětský den pod názvem Bláznivá olympiáda s Pipi

Pozvánka na Dětský den 10.6.2023

Vážení občané,

Srdečně zveme malé i velké na Dětský den s názvem Bláznivá olympiáda s PIPI v sobotu 10.6.2023 od 15 hodin na hřišti "Ve Vrčších "  v Čakově.

Podrobnosti najdete zde:

Pozvánka na Dětský den pod názvem Bláznivá olympiáda s Pipi

Tisk článku

Tisk článku

Oznámení - změna svozu komunálního odpadu na tzv.. letní období - středa každý týden

oznámení o změně svozu komunálního odpadu na tzv. letní režim

Vážení občané,

dne 31.3.2023 jako obvykle skončilo  tvz. zimní období svozu směsného komunálního odpadu  a od 1.4.2023 do 31.10.2023 opět přecházíme na tzv. letní režim svozu směsného komunálního odpadu tj. svozy budou každý týden.  
Svozy separovaného komunálního odpadu  (plasty, papír, sklo) se nemění.

To znamená, že od 1.4.2023 je nyní směsný komunální odpad svážen opět vždy ve středu, a to každý týden.

Děkujeme Vám za pochopení.

 

Tisk článku

Bytový dům pro seniory v obci Dubné - nabídka a podmínky ubytování

nabídka a podmínky ubytování v bytovém domě pro seniory v obci Dubné

Vážení občané,

zveřejńujeme nabídku obce Dubné i pro ostatní občany z okolí ohledně možnosti podání přihlášek do nově postaveného Bytového domu Na Pláni.  Několik informací k bytovému domu pro seniory 65+ v Dubném – k.ú. Křenovice:

 • V přílozenejdete plakát ke zveřejnění
 • Podrobné informace jsou na https://www.dubne.cz/obec-dubne/bytovy-dum-pro-seniory-na-plani/
 • Jedná se o 19 bytů o velikosti 1+kk a 3 byty o velikosti 2+kk, bezbariérové, vytápěné tepelnými čerpadly
 • Nájem včetně záloh na energii, vodu atd. je pro byty 1+kk cca 8.000,-Kč/měsíc a pro 2+kk cca 9.900,-Kč/měsíc
 • Byty jsou určeny pro seniory věkové skupiny 65+, nesmí vlastnit žádnou nemovitost a musí být soběstační.
 • Nejedná se o dům se stálou sociální ani zdravotní péči nicméně obec má uzavřenou smlouvu se sociální službou LEDAX, kde je možné si sociální služby objednat, ale ne jen u nich lze i např. u Charity Č.B. atd. Jídlo je možné zajistit u Zemědělské společnosti, LEDAXU nebo uvažujeme i o možnosti vaření pro seniory v ZŠ.
 • Podrobnější informace si mohou zájemci zavolat či napsat na OÚ – 608 280 531, starosta@dubne.cz
 • V současné domě máme volné ještě 6 bytů 1+kk
 • Nastěhování bude probíhat v lednu 2023.
 • V lednu – termín bude zveřejněn na úřední desce obce bude den otevřených dveří.
 • Žádosti jsou prijímány průběžně, i když už bude dům zaplněn. Bude tvořen pořadník.
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
plakat-aktualizace.jpg 930.1 Kb

Tisk článku

Nabídka poradenství pro občany MAS Blanský les - Nová zelená úsporám a Nová zelená úsporám Light - ZDARMA

nabídka bezplatného dotačního poradenství pro občany

Vážení občané,

MAS Blanský les-Netolicko nabízí občanům bezplatnou poradenskou činnost v oblasti dotací Nová zelená úsporám a Nová zelená úsporám Light.

V rámci těchto programů mohou majitelé rodinných domů žádat např. na instalaci fotovoltaických panělů, tepelných čerpadel, výměnu oken a dveří, zateplení fasády, střech, stropů atd. Samozřejmě každý z programů má svá pravidla a podmínky (možní žadatelé, výše dotace, technické podmínky atd...)

Podrobnosti naleznete na propagačním letáku a na stránkách www.masbln.cz

Veškeré poradenství ze strany pracovníků MAS je pro zájemce ZDARMA.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
poradenstvi-mas-nova-zelena-usporam-a-nova-zelena-usporam-light.pdf 743.1 Kb
Tisk článku

OZNÁMENÍ o povinnosti uzavření smlouvy o odvádění odpadních vod a úhradách stočného od 1.5.2022

povinnost majitelů nemovitostí připojených na veřejnou kanalizaci v obci Čakov

Vážení občané a majitelé nemovitostí v obci Čakov,

Vybudováním nové  veřejné kanalizace a ČOV v obci Čakov a připojením i Vaší nemovitosti v uplynulém třičtvrtě roce na tento systém Vám oznamujeme, že dle platné zákonné legislativy se kanalizační systém v obci Čakov stává od 1.5.2022 kanalizací pro veřejnou potřebu, a je povinností producenta odpadních vod tj. majitele připojené nemovitosti (popř. nájemce nemovitosti) uzavření smlouvy o odvádění odpadních vod s provozovatelem kanalizace, kterým je v této době Obec Čakov, a provádění následných úhrad stočného dle ceny a způsobu, stanoveného platnou legislativou a schváleného zastupitelstvem obce.

Zastupitelstvo obce Čakov na svém zasedání dne 28.3.2022 schválilo usnesením č.029/04/2022 c) kalkulaci dvousložkové ceny STOČNÉHO pro obec Čakov ve výši: pevná složka ceny – 660Kč/rok + pohyblivá složka ceny 30,04 Kč/m3 (vypouštěných odpadních vod). Cena byla stanovena dle zákona  č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů v platném znění (dále jen „zákon o VaK“) a  podle prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č.274/2001Sb. „zákon o VaK“.

Dále zastupitelstvo schválilo dne 28.3.2022  usnesením č.029/04/2022 b)  návrh smlouvy o odvádění odpadních vod s producenty, tj. majiteli, nebo nájemci nemovitostí připojených na veřejnou kanalizaci a ČOV v  obci Čakov. Návrh smlouvy je přílohou tohoto oznámení.včetně obchodních podmínek. 

Usnesením zastupitelstva obce bude stočné ve dvousložkové formě od producentů vybíráno s platností od 1.5.2022, a to způsobem stanoveným v této smlouvě dle součinu stanovené ceny pohyblivé složky a množství odváděných odpadních vod na odběrném místě (tj. v připojené nemovitosti) s následným připočtením roční ceny pevné složky.

Smlouvy budou s jednotlivými producenty uzavírány kvůli nutné konzultaci stanovení výše záloh, upřesnění počtu odběrných míst a  stanovení množství odváděné odpadní vody osobně na Obecním úřadě v Čakově v následujících termínech:

 • Pondělí 2.5.2022 od 10:00-12:00 a 13:00-16:00 hodin
 • Úterý 3.5.2022 od 8:00-12:00  a 13:00-17:00 hodin
 • Středa 4.5.2022 od 8:00-12:00 a 13:00-15:30 hodin

Náhradní termíny:

 • Úterý 10.5.2022 od 9:00–11:00 a 14:00-17:00 hodin
 • Středa 11.5.2022 od 9:00-12:00 a 14:00-17:00 hodin

POZOR!  Zároveň oznamujeme, že v sobotu 30.4.2022 v době od 9:00-15:00 hodin bude za tímto účelem proveden zaměstnanci Obecního úřadu mimořádný odečet stavu vodoměrů v nemovitostech připojených na veřejnou kanalizaci a ČOV v obci Čakov. Žádáme občany, kterých se to týká, aby v této době zpřístupnili vodoměrné šachty a zajistili si případnou asistenci k provedení mimořádného odečtu.

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
obchodni-podminky-ke-smlouve-1.5.2022.pdf 150.6 Kb
schvalena-smlouva-producenti-1.5.2022.pdf 442 Kb

Oznámení o finanční podpoře Jihočeského kraje

Akce podpořené z dotačních programů Jihočeského kraje v roce 2020

Vážení občané,

v letošním roce se nám podařilo realizovat následující projekty,  podpořené z dotačních programů Jihočeského kraje:

1) Vybavení MŠ Čakov polytechnickými pomůckami - celkové skutečníé náklady projektu 34.355,-Kč, z doto dotační prostředky 20.000,- Kč, vlastní podíl obce 14.355,-Kč

Projekt byl podpořen z dotačního programu Podpora školství a do MŠ byly pořízeny stavebnice a učební pomůcky pro polytechnické vzdělávání. Za poskytnuté finanční prostředky velice děkujeme.

2) Nutné opravy stropu a výmalba hasičské zbrojnice v Čakově - celkové skutečné náklady projektu 73.062,80, z toho dotační prostředky 29.000,-Kč, vlastní podíl obce 44.062,80 Kč.

Projekt byl podpořen z dotačního programu Neinvestiční dotace jednotek sboru dobrovolných hasičů obce. Za výše uvedené prostředky byla provedena celková oprava stropu (Původní zcela degradovaný trámový strop byl nahrazen novým stropem se stropním výlezem a lávkou pro možné opravy krovu a krytiny zevnitř objektu, byla provedena nová vnitřní a venkovní výmalba hasičské zbrojnice v Čakově. Za poskytnuté finanční prostředky velice děkujeme.

3)Kultturní akce Čakovská pouť - celkové skutečné náklady projektu 43.615,20, z toho dotační prostředky 20.000,- Kč, vlastní podíl obce 23.615,20, příjmy z dobrolného vstupného 3.913,-Kč

Projekt byl podpořen z dotačního programu Podpora kultury a Čakovská pouť proběhla kvůli pandemii koronaviru v odloženém termínu 6.9.2020. Za poskytnuté dotační prostředky velice děkujeme.

4)Kulturní akce Čakovské prkno - přehlídka amatérského divadla a hudby - celkové skutečné náklady projektu 56..075,30 Kč, dotační prostředky 40.000,- Kč, vlastní prostředky 26.075,30 Kč, přijmy z dobrovolného vstupného 10.587,-Kč.

Projekt byl podpořen z dotačního programu Podpora kultury a Čakovské prkno proběhlo kvůli pandemii koronaviru v posunutém dřívějším termínu 4. a 5.9..2020. Za poskytnuté dotační prostředky velice děkujeme.