Oznámení úřadu
Tisk článku

Tříkrálová sbírka 2021

možnost přispět i v době pandemie osobně do kasičky na OÚ v Čakově

Vážení občané,

vzhledem k něpříznivé epidemiologiské situace a vládním opatření proti šíření COVID-19 letos nebudou v naší obci chodit děti, převlečené za Tři krále, s pokladničkou Tříkrálové sbírky. Městská charita České Budějovice se na nás obrátila opět s prosbou pomoci Tříkrálové sbírce umístěním pokladničky této sbírky na OÚ v Čakově. Svoje příspěvky můžete přínést osobně v hotovosti do pokladničky Třkrálové sbírky do 23.1.2021 v těchto termínech:

Pátek  15.1.2021 od 11 - 15 hodin

Pondělí 18.1.2021 od 14 - 18 hodin

Středa   20.1.2021 od 14 - 17 hodin

Vstupujte do vnitřních prostor úřadu zásadně s nasazenou ochranou úst a nosu a při vstupu a po odchodu použijte připravenou dezinfěkci. Děkujeme, chráníte tím nás i sebe.

 

Tisk článku

Tisk článku

Vánoční poselství dětí z MŠ Čakov všem do nového roku 2021

Pozdrav a poselství dětí z MŠ Čakov všem pro nadcházející rok 2021

Vážení občané, sousedé a příznivci našich vísek pod čakovským kostelíčkem,

než skončí ten letošní nepříliš přívětivý rok 2020 a začne ten s nadějí očekávaný rok 2021, posílají vám všem děti z naší mateřinky spoustu vánočních pozdravů a poselství pro nadcházející rok - spirálu světla a naděje ve videoklipu, který najdete pod níže uvedeným odkazem. Zároveň Vám všichni včetně celého týmu MŠ Čakov a všech zaměstnanců Obecního úřadu v Čakově a zastupitelů včele se starostkou obce ještě jednou přejeme od nového roku 2021 hlavně pevné zdraví, hodně trpělivosti, štěstí a lásky a co nejméně bolestí. Všichni pevně s nadějí a přáníčky našich dětí doufáme, že se zase společně zase budeme scházet při krásných kulturních akcích i jiných příležitostech v novém roce 2021.

Odkaz na videoklip s pozdravem dětí z čakovské mateřinky:

https://youtu.be/1ldMUpS6ozs

Tisk článku

Tisk článku

Zkušební provoz nového vzhledu webových stránek obce

Redesign našich webových stránek a jeho ladění

Vážení občané,
určitě jste si všimli, že naše stránky změnily svou tvář. Tahle záležitost je součástí projektu nového redesignu našich stránek včetně zavedení některých vylepšení do jejich funkčností. To , co nyní vidíte má zcela funkční obsah, ale stále se bude dolaďovat ještě vhled stránek, jejich barvy a obrázky a také některé nové funkčnosti,  dále se budeme upravovat i názvy a obsah některých menu tak, aby byl pro Vás byli aktuálnější, přehlednější a příjemnější. Informace na stránkách jsou a budou čerstvé, jen mohou stránky ještě v průběhu listopadu měnit svůj vzhled tak, abychom dosáhli co nejlepšího výsledku. Takže prosím o strpení a nynější vzhled, na který se díváte není ještě tím finálním a konečným. Děkujeme Vám za pochopení, ne vždy lze všechno odladit bez zkušebního provozu a tzv. naostro.

Tisk článku

Oznámení o finanční podpoře Jihočeského kraje

Akce podpořené z dotačních programů Jihočeského kraje v roce 2020

Vážení občané,

v letošním roce se nám podařilo realizovat následující projekty,  podpořené z dotačních programů Jihočeského kraje:

1) Vybavení MŠ Čakov polytechnickými pomůckami - celkové skutečníé náklady projektu 34.355,-Kč, z doto dotační prostředky 20.000,- Kč, vlastní podíl obce 14.355,-Kč

Projekt byl podpořen z dotačního programu Podpora školství a do MŠ byly pořízeny stavebnice a učební pomůcky pro polytechnické vzdělávání. Za poskytnuté finanční prostředky velice děkujeme.

2) Nutné opravy stropu a výmalba hasičské zbrojnice v Čakově - celkové skutečné náklady projektu 73.062,80, z toho dotační prostředky 29.000,-Kč, vlastní podíl obce 44.062,80 Kč.

Projekt byl podpořen z dotačního programu Neinvestiční dotace jednotek sboru dobrovolných hasičů obce. Za výše uvedené prostředky byla provedena celková oprava stropu (Původní zcela degradovaný trámový strop byl nahrazen novým stropem se stropním výlezem a lávkou pro možné opravy krovu a krytiny zevnitř objektu, byla provedena nová vnitřní a venkovní výmalba hasičské zbrojnice v Čakově. Za poskytnuté finanční prostředky velice děkujeme.

3)Kultturní akce Čakovská pouť - celkové skutečné náklady projektu 43.615,20, z toho dotační prostředky 20.000,- Kč, vlastní podíl obce 23.615,20, příjmy z dobrolného vstupného 3.913,-Kč

Projekt byl podpořen z dotačního programu Podpora kultury a Čakovská pouť proběhla kvůli pandemii koronaviru v odloženém termínu 6.9.2020. Za poskytnuté dotační prostředky velice děkujeme.

4)Kulturní akce Čakovské prkno - přehlídka amatérského divadla a hudby - celkové skutečné náklady projektu 56..075,30 Kč, dotační prostředky 40.000,- Kč, vlastní prostředky 26.075,30 Kč, přijmy z dobrovolného vstupného 10.587,-Kč.

Projekt byl podpořen z dotačního programu Podpora kultury a Čakovské prkno proběhlo kvůli pandemii koronaviru v posunutém dřívějším termínu 4. a 5.9..2020. Za poskytnuté dotační prostředky velice děkujeme.