Územní plán Obce Čakov

Veřejná vyhláška - vydání změny č.2 Územního plánu obce Čakov

vydání změny č.2 Územního plánu obce Čakov - veřejná vyhláška

Vážení občané,

oznamujeme vydání Změny č.2 Územního plánu obce Čakov. Veřejnou vyhlášku, kterou je změna vydána, Změnu č.2 a Úplné znění Územního plánu obce ČAko obsahující změnu č.2 najdete  pod těmito odkazy:

Veřejná vyhláška o vydání změny č.2 Územního plánu

Změna č.2 :

1 VZC_zm2_Čakov

2 HV_zm2_Čakov

3 TI_zm2_Čakov

4 KV_zm2_Čakov

5 ZPF_zm2_Čakov

Čakov_zm2_srovnávací text

Čakov_zm2_výrok a odůvodnění

Úplné znění územního plánu po vydání změny č.2 obce Čakov:

1_VZC_ÚZ po ZM2

2_HLV_ÚZ po ZM2

3_TI_ÚZ po ZM2

4_VPS_ÚZ po ZM2

5_KOV_ÚZ po ZM2

Čakov_ÚZ po ZM2

 


Tisk článku

Vydání změny č.1 Územního plánu obce Čakov

Dne 14.1.2019 odsouhlasilo zastupitelstvo obce Čakov vydání Změny územního plánu č.1. Veřejná vyhláška o vydání změny a kompletní dokumentace změny č. 1 a také úplné znění územního plánu po změně najdete v přiložených souborech, a dále po 9.2.2018 v menu Územní plán obce Čakov.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
18-013.2-up-cakov-zm1-n1-vzc-2019-01-03-oop.pdf 600 Kb
18-013.2-up-cakov-zm1-n2-hv-2019-01-03-oop.pdf 471.2 Kb
18-013.2-up-cakov-zm1-n3-ti-2019-01-03-oop.pdf 462.4 Kb
18-013.2-up-cakov-zm1-n4-vps-2019-01-03-oop.pdf 439.7 Kb
18-013.2-up-cakov-zm1-o1-kv-2019-01-03-oop.pdf 602.3 Kb
18-013.2-up-cakov-zm1-o2-sv-2019-01-03-oop.pdf 23987.7 Kb
18-013.2-up-cakov-zm1-o3-zpf2019-01-03-oop.pdf 451.6 Kb
18-013.2-up-cakov-zm1-priloha-k-text-casti-2019-01-03-oop.pdf 482.1 Kb
18-013.2-up-cakov-zm1-textova-cast-2019-01-03-oop.pdf 811.5 Kb
18-013.3-up-cakov-zm1-2019-01-03-uz.pdf 642.7 Kb
18-013.3-up-cakov-zm1-n1-vzc-2019-01-03-uz.pdf 2182.4 Kb
18-013.3-up-cakov-zm1-n2-hv-2019-01-03-uz.pdf 3321.1 Kb
18-013.3-up-cakov-zm1-n3-ti-2019-01-03-uz.pdf 3102.1 Kb
18-013.3-up-cakov-zm1-n4-vps-2019-01-03-uz.pdf 2157.3 Kb
18-013.3-up-cakov-zm1-o1-kv-2019-01-03-uz.pdf 3080.8 Kb
verejna-vyhlaska-zmena-up-c.1.pdf 445.9 Kb
Tisk článku

Územní plán Obce Čakov

Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy

Zastupitelstvo obce
Čakov na svém zasedání ze dne 23.6.2014 odsouhlasilo  vydání nového Územního plánu Oce Čakov, Čakovec, Holubovská Bašta. Kompletní dokumentaci zveřejňujeme zde:

Veřejná vyhláška

 Hlavní výkres

Koordinační výkres

Výkres širších vztahů

Výkres_tech infrastruktury

Čakov_VPS

Kompletni-OOP

Čakov_základní členění

Čakov_ZPF