Úřední deska
Oznámení o konání zasedání zastupitelstva

dne 27.1.2020 od 18:30 v budově OÚ v Čakově čp.20


Nová obecně závazná vyhláška č. 1/2020

o místním poplatku ze psů


Zveřejnění rozpočtového provizoria na rok 2020
Záměr pachtu zemědělských pozemků

určených k zemědělské činnosti


Nová obecně závazná vyhláška č.5/2019

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů


Nová obecně závazná vyhláška č.4/2019

o místním poplatku z pobytu


Nová obecně závazná vyhláška č.3/2019

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství


Oznámení o změně svozu komunálního odpadu

od 1.11.2019


Zveřejnění smlouvy o návratné finanční výpomoci DSO Blanský les
DSO Blanský les - Oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2019

včetně všech jeho opatření a střednědobého výhledu na roky 2020 a 2021


DSO Blanský les - zveřejnění návrhu závěrečného účtu
Zveřejnění schváleného rozpočtu obce, závěrečného účtu a rozpočtových opatření
Úřední deska - archiv změn