Úřední deska
Oznámení o finanční podpoře Jihočeského kraje v roce 2022 na akci " Zpevněné plochy na odpadové nádoby a další odpadové hospodářství ve správním obvodu obce Čakov" z Programu obnovy venkova 2022

projekt podpořený z dotačního programu Jihočeského kraje POV 2022


Dotační program "MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME II"

Informace o dotačním programu na podporu občanů Jihočeského kraje


Oznámení o finanční podpoře Jihočeského kraje v roce 2022 na kulturní akci Čakovské prkno - přehlídka amatérského divadla a hudby

projekt podpořený z dotačního programu Jihočeského kraje Podpora kultury


Zveřejnění rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav v k.ú. Čakov u Českých Budějovic

rozhodnutí o schválení návrhu komplexních úprav v Čakově


Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné za rok 2021 od provozovatele vodovodu

Zákonné zveřejnění porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné za rok 2021


Výše ceny pro výpočet stočného v obci Čakov od 1.5.2022

Dvousložková cena stočného v obci Čakov platná od 1.5.2022


Oznámení o výběru místních poplatků v roce 2022

výběr místních poplatků v roce 2022


Zveřejnění návrhu aktualizovaného střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018-2024

zveřejnění aktualizace rozpočtového výhledu 2018-2024


Oznámení o finanční podpoře Jihočeského kraje na kulturní akce Čakovská pouť a Čakovské prkno - přehlídka amatérského divadla a hudby

projekty podpořené z dotačního programu Jihočeského kraje podpora kultury


Oznámení o finanční podpoře Jihočeského kraje na projekt Obnova informačních map a turistického mobiliáře ve správním území obce Čakov

projekt podpořený z dotačního programu Jihočeského kraje


Oznámení o finanční podpoře Jihočeského kraje na Vybavení zahrady MŠ Čakov novými herními prvky

projekt podpořený z dotačního programu Jihočeského kraje


Pandemie COVID-19 - příznaky chřipka vs. COVID-19

oficiální informace ministerstva zdravotnictví, jak řešit nejčastější situace spojené s pandemií COVID-19


Nakládání s odpadem v době epidemie COVID-19

připomenutí pravidel a žádost svozové firmy o jejich dodržování


Zveřejnění schváleného rozpočtu obce, závěrečného účtu a rozpočtových opatření
Úřední deska - archiv změn