Úřední deska
Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání a doručení návrhu Změny č.2 Územního plánu Čakov

oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č.2 Územního plánu obce Čakov veřejnou vyhláškou


Zveřejnění sdělení katastrálního úřadu o vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu

zveřejněné o obnově katastrálního operátu dle schválených komplexních úprav


Záměr prodeje nemovitosti - pozemku parc. č. 2550/5 v k.ú. Čakov u Českých Budějovic

zveřejnění záměru prodeje pozemku


Oznámení o výběru místních poplatků v roce 2023

upozornění na termín splatnosti místních poplatků na rok 2023


Informace finančního úřadu k podání daňového přiznání daně z nemovitostí za rok 2023

informace k podání daňového přiznání daně z nemovitostí 2023


Rozpočtové provizorium 2023 - schválené

zveřejněné rozpočtového provizoria na 1. čtvrtletí 2023


Oznámení o finanční podpoře Jihočeského kraje v roce 2022 na akci " Zpevněné plochy na odpadové nádoby a další odpadové hospodářství ve správním obvodu obce Čakov" z Programu obnovy venkova 2022

projekt podpořený z dotačního programu Jihočeského kraje POV 2022


Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu DSO Blanský les

zveřejnění návrhu rozpočtu a střednědobého výhledu DSO Blanský les


Oznámení o finanční podpoře Jihočeského kraje v roce 2022 na kulturní akci Čakovské prkno - přehlídka amatérského divadla a hudby

projekt podpořený z dotačního programu Jihočeského kraje Podpora kultury


Zveřejnění rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav v k.ú. Čakov u Českých Budějovic

rozhodnutí o schválení návrhu komplexních úprav v Čakově


Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné za rok 2021 od provozovatele vodovodu

Zákonné zveřejnění porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné za rok 2021


Výše ceny pro výpočet stočného v obci Čakov od 1.5.2022

Dvousložková cena stočného v obci Čakov platná od 1.5.2022


Oznámení o finanční podpoře Jihočeského kraje na kulturní akce Čakovská pouť a Čakovské prkno - přehlídka amatérského divadla a hudby

projekty podpořené z dotačního programu Jihočeského kraje podpora kultury


Oznámení o finanční podpoře Jihočeského kraje na projekt Obnova informačních map a turistického mobiliáře ve správním území obce Čakov

projekt podpořený z dotačního programu Jihočeského kraje


Oznámení o finanční podpoře Jihočeského kraje na Vybavení zahrady MŠ Čakov novými herními prvky

projekt podpořený z dotačního programu Jihočeského kraje


Zveřejnění schváleného rozpočtu obce, závěrečného účtu a rozpočtových opatření
Úřední deska - archiv změn