Úřední deska
Zveřejnění návrhu závěrečného účtu Obce Čakov za rok 2023

Návrh závěrečného účtu obce Čakov za rok 2023


Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

oznámení o době a místě konání voleb


Veřejná vyhláška - vydání změny č.2 Územního plánu obce Čakov

vydání změny č.2 Územního plánu obce Čakov - veřejná vyhláška


Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce

Porovnání výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce


Oznámení o počtech a sídle volebních okrsků

počet a sídlo volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu


Stanovení minimálního počtu členů volební komise

minimální počet členů volební komise pro VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU


Oznámení o výběru místních poplatků v roce 2024

upozornění na termín splatnosti místních poplatků na rok 2024


Oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2024, rozpočtových opatření a střednědobého výhledu DSO Blanský les

oznámení z DSO Blanský les


Oznámení o schválení nové ceny stočného na rok 2024

Schválená kalkulace stočného na rok 2024


Oznámení o finanční podpoře Jihočeského kraje na kulturní akce Čakovská pouť a Čakovské prkno - přehlídka amatérského divadla a hudby

projekty podpořené z dotačního programu Jihočeského kraje podpora kultury


Oznámení o finanční podpoře Jihočeského kraje na projekt výměny svítidel ve správním obvodu obce Čakov

projekt podpořený z dotačního programu Jihočeského kraje Program obnovy venkova Jihočeského kraje


Oznámení o finanční podpoře Jihočeského kraje na projekt pomoci občanům z dotačního titulu "My v tom Jihočechy nenecháme II"

oznámení o poskytnutí finanční podpory Jihočeského kraje


Oznámení o finanční podpoře Jihočeského kraje v roce 2022 na akci " Zpevněné plochy na odpadové nádoby a další odpadové hospodářství ve správním obvodu obce Čakov" z Programu obnovy venkova 2022

projekt podpořený z dotačního programu Jihočeského kraje POV 2022


Oznámení o finanční podpoře Jihočeského kraje v roce 2022 na kulturní akci Čakovské prkno - přehlídka amatérského divadla a hudby

projekt podpořený z dotačního programu Jihočeského kraje Podpora kultury


Oznámení o finanční podpoře Jihočeského kraje na kulturní akce Čakovská pouť a Čakovské prkno - přehlídka amatérského divadla a hudby

projekty podpořené z dotačního programu Jihočeského kraje podpora kultury


Oznámení o finanční podpoře Jihočeského kraje na projekt Obnova informačních map a turistického mobiliáře ve správním území obce Čakov

projekt podpořený z dotačního programu Jihočeského kraje


Oznámení o finanční podpoře Jihočeského kraje na Vybavení zahrady MŠ Čakov novými herními prvky

projekt podpořený z dotačního programu Jihočeského kraje


Zveřejnění schváleného rozpočtu obce, závěrečného účtu a rozpočtových opatření
Zveřejnění návrhu závěrečného účtu Obce Čakov za rok 2023

Návrh závěrečného účtu obce Čakov za rok 2023


Úřední deska - archiv změn