Úřední deska
Oznámení o konání zastupitelstva obce 6.12.2021 v 19:00 hodin

zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2021 v 19:00 hodin na OÚ v Čakově


Zveřejnění návrhu aktualizovaného střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018-2024

zveřejnění aktualizace rozpočtového výhledu 2018-2024


Oznámení o změně svozu komunálního odpadu v tzv. ZIMNÍM OBDOBÍ
Oznámení o finanční podpoře Jihočeského kraje na kulturní akce Čakovská pouť a Čakovské prkno - přehlídka amatérského divadla a hudby

projekty podpořené z dotačního programu Jihočeského kraje podpora kultury


Oznámení o finanční podpoře Jihočeského kraje na projekt Obnova informačních map a turistického mobiliáře ve správním území obce Čakov

projekt podpořený z dotačního programu Jihočeského kraje


Oznámení o finanční podpoře Jihočeského kraje na Vybavení zahrady MŠ Čakov novými herními prvky

projekt podpořený z dotačního programu Jihočeského kraje


Pandemie COVID-19 - příznaky chřipka vs. COVID-19

oficiální informace ministerstva zdravotnictví, jak řešit nejčastější situace spojené s pandemií COVID-19


Nakládání s odpadem v době epidemie COVID-19

připomenutí pravidel a žádost svozové firmy o jejich dodržování


Zveřejnění schváleného rozpočtu obce, závěrečného účtu a rozpočtových opatření
Úřední deska - archiv změn