Úřední deska
Rozhodnutí Magistrátu města České Budějovice o povolení úplné uzavírky pozemní komunikace č. III/14322 - oprava mostu přes přepad Dubenského rybníka

rozhodnutí o úplné uzavírce z důvodu opravy mostu přes přepad Dubenského rybníka


Oznámení o finanční podpoře Jihočeského kraje na projekt pomoci občanům z dotačního titulu "My v tom Jihočechy nenecháme II"

oznámení o poskytnutí finanční podpory Jihočeského kraje


Rozpočtové provizorium 2023 - schválené

zveřejněné rozpočtového provizoria na 1. čtvrtletí 2023


Oznámení o finanční podpoře Jihočeského kraje v roce 2022 na akci " Zpevněné plochy na odpadové nádoby a další odpadové hospodářství ve správním obvodu obce Čakov" z Programu obnovy venkova 2022

projekt podpořený z dotačního programu Jihočeského kraje POV 2022


Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu DSO Blanský les

zveřejnění návrhu rozpočtu a střednědobého výhledu DSO Blanský les


Oznámení o finanční podpoře Jihočeského kraje v roce 2022 na kulturní akci Čakovské prkno - přehlídka amatérského divadla a hudby

projekt podpořený z dotačního programu Jihočeského kraje Podpora kultury


Výše ceny pro výpočet stočného v obci Čakov od 1.5.2022

Dvousložková cena stočného v obci Čakov platná od 1.5.2022


Oznámení o finanční podpoře Jihočeského kraje na kulturní akce Čakovská pouť a Čakovské prkno - přehlídka amatérského divadla a hudby

projekty podpořené z dotačního programu Jihočeského kraje podpora kultury


Oznámení o finanční podpoře Jihočeského kraje na projekt Obnova informačních map a turistického mobiliáře ve správním území obce Čakov

projekt podpořený z dotačního programu Jihočeského kraje


Oznámení o finanční podpoře Jihočeského kraje na Vybavení zahrady MŠ Čakov novými herními prvky

projekt podpořený z dotačního programu Jihočeského kraje


Zveřejnění schváleného rozpočtu obce, závěrečného účtu a rozpočtových opatření
Úřední deska - archiv změn