Vyhlášky a provozní řády

Vyhlášky a provozní řády

Obecně závazné vyhlášky obce Čakov 

Obecně závazná vyhláška č.1/2020 - o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška č.2/2020 - o místním poplatku z užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška obce Čakov č. 3/2020  - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Čakov 

Obecně závazná vyhláška č.4/2019 - o místním poplatku z pobytu

Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru , přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně její přílohy

Obecně závazná vyhláška č. 5/2004 - o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ Čakov

Obecně závazná vyhláška č.1/2017 - požární řád obce

Obecně závazná vyhláška obce Čakov č. 1/2007 ZŠ

Obecně závazná vyhláška obce Čakov č. 3/2007 o úhradě vodného a ve dvousložkové formě 
 

Jednací a provozní řády obce                                             

Jednací řád zastupitelstva obce Čakov                                                                                                                                                                                                                 
Provozní řád pohřebiště  
Provozní řád klubovny Čakovec