Vyhlášky a provozní řády
Tisk článku

Vyhlášky a provozní řády

Obecně závazné vyhlášky obce Čakov 

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů  + Oznámení o vyhůášení právního předpisu č.3/2023

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství +  Oznámení o vyhůášení právního předpisu č.2/2023

Obecně závazná vyhláška - o místním poplatku z užívání veřejného prostranstvíOznámení o vyhůášení právního předpisu č1/2023

Obecně závazná vyhláška obce Čakov o místním poplatku z pobytu +  Oznámení o vyhůášení právního předpisu č.4/2023

Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 - o stanovení obecního systému odpadového hospodářství včetně její přílohy

Obecně závazná vyhláška č. 5/2004 - o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ Čakov

Obecně závazná vyhláška č.1/2017 - požární řád obce

Obecně závazná vyhláška obce Čakov č. 1/2007 ZŠ

Obecně závazná vyhláška obce Čakov č. 3/2007 o úhradě vodného a ve dvousložkové formě 
 

Jednací a provozní řády obce                                             

Jednací řád zastupitelstva obce Čakov                                                                                                                                                                                                                 
Provozní řád pohřebiště  
Provozní řád klubovny Čakovec

 

Tisk článku