Stavba kanalizace a ČOV Čakov
Tisk článku

Oznámení o poskytnutí podpory z POV Jihočeského kraje na jímku na dovoz odpadních vod

finanční podpora na jímku na dovoz odpadních vod

Vážení občané,

oznamujeme , že dne 30.6.2021 byla také v areálu ČOV dokončena jímka na dovoz odpadních vod. Projekt „ Čakov – jímka na dovoz odpadních vod“ byl spolufinancován Jihočeským krajem z Programu obnovy venkova JČ kraje v roce 2021, a to částkou ve výši 270 tis Kč., celkkové náklady projektu byly ve výši 487.911,98 Kč.

Logo Jihočeského kraje

Tisk článku