Úřední deska

Oznámení o finanční podpoře Jihočeského kraje na Vybavení zahrady MŠ Čakov novými herními prvky

projekt podpořený z dotačního programu Jihočeského kraje

Vážení občané,

v letošním roce se nám podařilo realizovatí projekt Vybavení zahrady MŠ novými herními prvky,  podpořený z dotačního programu Podpora školství Jihočeského kraje. Na školkové zahradě byly odstraněny staré již nevyhovující železné prvky novými prvky s plnou certifikací, zhotovené z akátového dřeva a splńující přísná pravidla rpo bezpečnost dětí v naší mateřince. Nové prvky by měly přispět k rovoji hrubé motoriky a síly dětí a jsou v atraktivních podobě prolézací mašinky se skluzavkou a lanové pyramidy.

Celkové náklady projektu 109.999,89,, poskytnutá dotace jihočeského kraje je ve výši  60.400,-Kč.

Za poskytnutou dotaci děkujeme.

Logo Jihočeského kraje