Zastupitelstvo

Složení zastupitelstva obce

Období

  • Volební období: 00.00.0000 - dosud / Složení zastupitelstva: 00.00.0000 dosud

Členové zastupitelstva

Volební období: 00.00.0000 - dosud
Složení platné v období: 00.00.0000 - dosud

Pozice: starosta
Jméno: Ing. Lenka Šišpelová
E-mail: obec@cakov.cz
Telefon: 723872897
Funkce: starostka

Pozice: místostarosta
Jméno: Ing. Milan Vlk
Telefon: 777605681
Funkce: místostarosta

Jméno: Ing. Michaela Bébrová
Funkce: člen kontrolního výboru
Komise: Kontrolní výbor - člen

Jméno: Bc. Jan Dušák
Funkce: člen finančního výboru
Komise: Finanční výbor - člen

Jméno: Jana Jabůrková
Funkce: předseda finančního výboru
Komise: Finanční výbor - předseda

Jméno: Ing. Libor Kukla
Funkce: člen kontrolního výboru
Komise: Kontrolní výbor - člen

Jméno: Ing. Ladislav Prener
Funkce: předseda kontrolního výboru
Komise: Kontrolní výbor - člen


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.


Tisk článku

Zastupitelstvo


Zvolení zastupitelé obce pro volební období 2018 - 2022

Jana Jabůrková
Ing. Šišpelová Lenka
Bc. Dušák Jan
Ing. Milan Vlk
Ing. Ladislav Prener
Ing. Libor Kukla
Ing. Michaela Bébrová


Zasedání zastupitelstva obce  
termín konání : dle oznámení zveřejněného na úřední desce, zpravidla v pondělí 1x za tři týdny od 18,30 hodin  
místo konání :  kancelář Obecního úřadu Čakov.

Zápisy usnesení ze zasedání zastupitelstva zde


Struktura Obce Čakov a funkce pro období 2018 - 2022
Starostka
Ing. Šišpelová Lenka 

Místostarosta
Ing. Milan Vlk

Finanční výbor 
předseda : Jana Jabůrková

člen : Bc. Jan Dušák
člen  : Zdenka Popelková

Kontrolní výbor
předseda : Ing. Ladislav Prener

člen : Ing. Michaela Bébrová
člen : Ing. Libor Kukla


Finanční účetní a pokladní
Novotná Zdeňka

Kronikář
Burda František

Správce věžních hodin
Ing. Milan Vlk

Správce klubovny v Čakovci
funkce prozatím nezadána, obracejte se v případě potřeby na starostku obce Lenku Šišpelovou

Knihovnice
Marie Kuklová

Správce WEB stránek obce
starostka obce Ing. Lenka Šišpelová

 

Tisk článku