Zastupitelstvo

Složení zastupitelstva obce

Období

  • Volební období: 17.10.2022 - 30.09.2026 / Složení zastupitelstva: 17.10.2022 - 30.09.2026

Členové zastupitelstva

Volební období: 17.10.2022 - 30.09.2026
Složení platné v období: 17.10.2022 - 30.09.2026

Pozice: starosta
Jméno: Ing. Lenka Šišpelová
E-mail: obec@cakov.cz
Telefon: 723872897
Funkce: starostka

Pozice: místostarosta
Jméno: Ing. Milan Vlk
Telefon: 777605681
Funkce: místostarosta

Jméno: Ing. Michaela Bébrová
Funkce: člen kontrolního výboru
Komise: Kontrolní výbor - člen

Jméno: Bc. Jan Dušák
Funkce: člen finančního výboru
Komise: Finanční výbor - člen

Jméno: Ing. Ladislav Prener
Funkce: předseda kontrolního výboru
Komise: Kontrolní výbor - předseda

Jméno: Marcela Puchingerová
Funkce: předseda finančního výboru
Komise: Finanční výbor - předseda

Jméno: Mgr. Radka Svačinová
Funkce: člen kontrolního výboru
Komise: Kontrolní výbor - člen


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.


Tisk článku

Zastupitelstvo


Zvolení zastupitelé obce pro volební období 2022 - 2026

Marcela Puchingerová
Ing. Šišpelová Lenka
Bc. Dušák Jan
Ing. Milan Vlk
Ing. Ladislav Prener
Mgr. Radka Svačinová
Ing. Michaela Bébrová


Zasedání zastupitelstva obce  
termín konání : dle oznámení zveřejněného na úřední desce, zpravidla v pondělí 1x za 4 týdny od 19 hodin  
místo konání :  zasedací místnost Obecního úřadu Čakov, Čakov 20, 37384 Dubné.

Zápisy usnesení ze zasedání zastupitelstva zde


Struktura Obce Čakov a funkce pro období 2022 - 2026
Starostka
Ing. Šišpelová Lenka 

Místostarosta
Ing. Milan Vlk

Finanční výbor 
předseda : Marcela Puchingerová

člen : Bc. Jan Dušák
člen  : Zdenka Popelková

Kontrolní výbor
předseda : Ing. Ladislav Prener

člen : Ing. Michaela Bébrová
člen : Mgr. Radka Svačinová


Finanční účetní a pokladní, administrativní správa hřbitova a místních poplatků
Novotná Zdeňka

Kronikář
Burda František

Správce věžních hodin
Ing. Milan Vlk

Správce klubovny v Čakovci
funkce prozatím nezadána, obracejte se v případě potřeby na starostku obce Lenku Šišpelovou

Knihovnice
Marie Kuklová

Správce WEB stránek obce
starostka obce Ing. Lenka Šišpelová

Zaměstnanec obce -  péče o veřejnou zelen a údržbář obce
Petr Pivoňka

 

Tisk článku