Stavba kanalizace a ČOV Čakov
Tisk článku

Oznámení o kolaudaci a zkušebním provozu stavby "Kanalizace a ČOV Čakov" a o finanční podpoře projektu

informace ohledně dokončení stavby a finanční podpoře kanalizace a ČOV Čakov

Vážení občané,

Na konci června byla dokončena stavba kanalizace a ČOV Čakov. Poté probíhalo kolaudační řízení a řízení o vydání souhlasu s uvedení ČOV Čakov do zkušebního provozu. Kolaudační souhlas a souhlas s uvedením ČOV do zkušebního provozu byl vydán dne 3. a 11.8.2021.

Projekt stavby kanalizace a ČOV Čakov byl realizován za finanční podpory:

  • dotačního programu  Ministerstva zemědělství na podporu Výstavby vodovodů a kanalizací ve výši 16.088.000 Kč
  • Jihočeského kraje na základě individuální dotace ve výši 2.471.200 Kč

Celkové náklady realizované stavby byly celkem 26.689.230,06 Kč

Nyní tedy probíhá do 30.8.2022 zkušební provoz na ČOV Čakov a do 30.11.2021 by mělo být vlastníky nemovitostí v obci Čakov realizováno připojování  na nově vzniklou kanalizační síť obce. Podrobné informace najdete v předchozím článku o podmínkách připojování nemovitostí, nebo pomocí následujícího odkazu:

https://www.cakov.cz/obec/stavba-kanalizace-a-cov-cakov/postup-pripojovani-nemovitosti-v-obci-cakov-na-novou-obecni-kanalizaci-a-cov.html

Tisk článku