Společenská místnost v Čakově

Kde ji najdete?

Společenská místnost v Čakově se nachází v budově bývalé fary na návsi v Ćakově,  čp. 20, hned naproti kostelu sv. Linharta v Čakově a vedle budovy Mateřské školy v ČAkově. Nově zrekonstuovaná budova bývalé fary je od léta roku 2019 novou víceúčelovou budovou a oficiálním sídlem Obecního úřadu v Čakově. Prostory jou určeny především k setkávání občanů a konání různých společných aktivit v rámci obce Čakov. Společenská místnost je určena pro akce v počtu maximálně 40-50 osob a je vybavena stoly a židlemi,  zázemím v podobě kuchyňské linky se spotřebiči, přenosným výčepním zařízením a kamny Buderus na dřevo a dřevěnné brikety. Samozřejmostí je možnost využití veřejného sociálního zařízení v budově OÚ v případě využití společenské místnosti. Pravidla pro využití a zapůjčení společenské místnosti naleznete v dalším článku. 


Tisk článku

Pravidla pro pobyt a zapůjčení společenské místnosti

1. Společenskou místnost ve víceúčelvé budově Obecního úřadu v Čakově si můžete spolu se zázemím (včetně toalet) si můžete proti podpisu vypůjčit, nebo ji využít během hodin, kdy je úřad otevřen bez nutnosti podpisu výpůjčního protokolu pouze na základě zanesení své návštěvy, počtu účastníků a podpisu zodpovědné osoby do návštěvní  knihy.

2. Prostory je lepší si rezervovat, v případě zápůjčky je to zcela NUTNÉ nějakou „písemnou formou" jako je sms, email, a v případě nových stránek to půjde i v rezervačním systému na stránkách obce. Zde by mělo být také vidět, kdy jsou již prostory obsazeny.

3. O schválení rezervace a zapůjčení nebo užití prostor rozhoduje s posvěcením zastupitelstva starostka obce a při ryze soukromých akcích (jako jsou narozeniny , svatby apod.) budete požádáni o finanční dar obci tak, jako je tomu obdobně i nyní v případě využití klubovny v Čakovci.

4. Pokud půjdete řešit nějakou společnou záležitost v čase, kdy na obecním úřadě bude otevřeno, což je zpravidla od 8:00 - 15:00 hod., a v úředních hodinách do 17:00 a do 18:00 hod., můžete po dohodě se starostkou společenskou místnost využít zdarma a bez nutnosti podpisu výpůjčního protokolu. Napíšete pouze svůj příchod, odchod, jména zúčastněných s vlastnoručním podpisem do návštěvní knihy k tomu určené.

5. V případě, že si potřebujete společenskou místnost vypůjčit v době mimo provoz obecního úřadu, je nutné převzít si klíče, vybavení a plnou odpovědnost za zapůjčený prostor a vše zaevidovat nejen v návštěvní knize, ale také na Protokolu o předání a převzetí místnosti a jejího vybavení (výpůjční protokol). Bude-li to akce zcela veřejná, můžete prostory využít také bez jakýchkoli finančních příspěvků, musíte však převzít odpovědnost za celou akci, vybavení místnosti včetně zázemí a toalet a následný úklid.

6. Je samozřemostí, že po jakékoli akci bude  společenská místnost uklizená, židle a stoly srovnány, nádobí umyto, po soukromých akcích bude vytřena podlaha a uklizeny toalety a zázemí společenské místnosti včetně přístupové chodby.  Budou vyčištěna kamna, pokud byla používána. Otop (dřevo a dřevěnné brikety) si pro soukromé akce zajistí pořadatel. V případě , že bude používáno chlazení na točení piva, či limonády, bude toto chlazení vypláchnuto a náležitě vypnuto. 

Návštěvníci a odpovědné osoby, které si místnost zapůjčí jsou povinni se chovat ke svěřeným a používaným věcem jako k vlastním a ŘÍDIT SE PROVOZNÍM ŘÁDEM SPOLEČENSKÉ MÍSTNOSTI, který je uveden v příloze tohoto článku. Provozní řád podrobněji upravuje účel využití a zápůjčky společenské místnosti a povinnosti osob, které ji chtějí využít.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
2019-spolecenska-mistnost-cakov-provozni-rad.pdf 166.4 Kb
Tisk článku