Rozpočet a závěrečný účet

Závěrečný účet Obce Čakov za rok 2019

Návrh závěrečného účtu byl po bezpřipomínkovém zveřejnění schválen zastupitelstvem obce dne 29.6.2020, usnesením č. 45/08/2020.

Dokumenty  "Závěrečného účtu Obce Čakov za rok 2019" včetně "Zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2019" naleznete níže:

Závěrečný účet

Zpráva o přezkoumání

Výkaz plnění rozpočtu FIN 122019

Rozvaha

Výkaz zisků a ztrát

Příloha

Zpráva o provedené inventarizaci 2019

Výkazy MŠ Čakov za rok 2019 - Rozvaha MŠ ČakovVýkaz zisků a ztráty MŠ Čakov, Příloha účetní závěrky MŠ Čakov, Závěrečná zpráva

 Závěrečný účet je k nahlédnutí dále v písemné podobě v úředních hodinách nebo po telefonické dohodě mimo úřední hodiny v kanceláři Obecního úřadu v Čakově.