Rozpočet a závěrečný účet
Tisk článku

Zveřejnění schváleného závěrečného účtu Obce Čakov za rok 2021

Závěrečného účet obce Čakov za rok 2021

Obecní úřad oznamuje, že po bezpřipomínkovém zveřejnění byl návrh  "Závěrečného účtu Obce Čakov za rok 2021" včetně "Zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2021"  schválen usnesením zastupitelstva obce č.045/06/2022 na zasedání dne 27.6.2022 .

Dokumenty, které jsou součástí závěrečného úču zveřejňujeme dle legislativy v úplném znění zde:

Závěrečný účet Obce Čakov za rok 2021 (schválený):

Závěrečný účet

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 včetně Prohlášení kontrolované osoby

Výkaz plnění rozpočtu FIN 122021

Rozvaha

Výkaz zisků a ztrát

Příloha

Zpráva o provedené inventarizaci 2021

Výkazy MŠ Čakov za rok 2021 - účetní výkazy MŠ Čakov za rok 2021Závěrečná zpráva

 a dále je k dispozici v písemné podobě v kanceláři Obecního úřadu v Čakově, Čakov č.p.20, 37384 Dubné.

Tisk článku