Rozpočet a závěrečný účet

Schválený rozpočet na rok 2014

Dne 31.3.2014 usnesením č.3 ze zápisu č.6/14 ze dne 31.3.2014 byl schválen po zveřejnění návrh rozpočtu na rok 2014. Schválený rozpočet na rok 2014 počítá s rozpočtovými příjmy ve výši 3,7 mil Kč a rozpočtovými výdaji především na investiční akce a opravy ve výši 3,9 mil Kč. Je tedy navržen jako schodkový  - se schodkem ve výši 187 020,-Kč, krytým z přebytků hospodaření minulých let.

Schválený rozpočet naleznete zde...

Dovolujeme si poznamenat, že rozpočet na základě rozpočtových pravidel nemůže zahrnout ještě dotace, o které bylo požádáno pro letošní rok na Krajský úřad Jihočeského kraje, přičemž minimálně s dotací z POV Jihočeského kraje můžeme přibližně ve výši 150tis. Kč s vysokou pravděpodobností počítat, touto dotací bychom schodek rozpočtu téměř pokryli.