Rozpočet a závěrečný účet
Tisk článku

Schválený rozpočet na rok 2015

Dne 23.3.2015 usnesením č.19/04/2015 ze zápisu 4/15 byl schválen po zveřejnění návrh rozpočtu na rok 2015. Schválený rozpočet na rok 2015 počítá s rozpočtovými příjmy ve výši 4,108 mil Kč a rozpočtovými výdaji ve výši 3,981 mil Kč. Je tedy navržen jako přebytkový  - s přebytkem  ve výši 126.643,-Kč.

Schválený rozpočet naleznete zde...

Dovolujeme si poznamenat, že rozpočet na základě rozpočtových pravidel nemůže zahrnout ještě dotace, o které bylo požádáno pro letošní rok na Krajský úřad Jihočeského kraje a na Ministerstvo kultury, přičemž minimálně s dotací z POV Jihočeského kraje můžeme přibližně ve výši 150tis. Kč s vysokou pravděpodobností počítat.

Tisk článku