Rozpočet a závěrečný účet

Úpravy rozpočtu za rok 2015

Za rok 2015 byly zatím schváleny zastupitelstvem nebo starostkou ( v pravomoci schválené zastupitelstvem) následující rozpočtová opatření:

Rozpočtové opatření č.1

Rozpočtové opatření č.2

Rozpočtové opatření č.3

Rozpočtové opatření č.4

Rozpočtové opatření č.5

Rozpočtové opatření č.6

Rozpočtové opatření č.7