Rozpočet a závěrečný účet

Závěrečný účet Obce Čakov za rok 2017

Obecní úřad oznamuje, že "Závěrečný účet Obce Čakov za rok 2017" včetně "Zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2017" je k nahlédnutí zde:

Závěrečný účet Obce Čakov za rok 2017:

Závěrečný účet

Zpráva o přezkokumání

Výkaz plnění rozpočtu FIN 122017

Rozvaha

Výkaz zisků a ztrát

Příloha

Výkazy MŠ Čakov za rok 2017 - Rozvaha MŠ Čakov, Výkaz zisků a ztráty MŠ Čakov, Příloha účetní závěrky MŠ Čakov

 a dále v úředních hodinách nebo po telefonické dohodě mimo úřední hodiny v kanceláři Obecního úřadu v Čakově.