Rozpočet a závěrečný účet

Závěrečný účet Obce Čakov za rok 2018

Zveřejňujeme schválený "Závěrečný účet Obce Čakov za rok 2018 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2018" :

Závěrečný účet

Zpráva o přezkokumání

Výkaz plnění rozpočtu FIN 122018

Rozvaha

Výkaz zisků a ztrát

Příloha

Zpráva o provedené inventarizaci 2018

Výkazy příspěvkové organizace - MŠ Čakov za rok 2018 - Rozvaha MŠ ČakovVýkaz zisků a ztráty MŠ Čakov, Příloha účetní závěrky MŠ Čakov, Závěrečná zpráva

 Závěrečný účet je případně k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři Obecního úřadu v Čakově.