Rozpočet a závěrečný účet
Tisk článku

Závěrečný účet Obce Čakov za rok 2016

Závěrečný účet Obce Čakov za rok 2016" včetně "Zprávy o přezkoumání hospodaření:

Závěrečný účet

Zpráva o přezkokumání

Výkaz plnění rozpočtu FIN 122016

Rozvaha

Výkaz zisků a ztrát

Příloha

Výkazy MŠ Čakov za rok 2016 - rozvaha MŠ Čakov, výkaz zisků a ztráty MŠ Čakov, Příloha účetní závěrky MŠ Čakov, Výroční zpráva za rok 2016

 

Tisk článku