Úřední deska
Tisk článku

Aktuality nového nouzového stavu od 26.2.2021 proti šíření viru SARS-COV2 a jeho nových mutací

Opatření proti pandemii SARS-COV2 platná od 26.2. a 1.3.2021

Aktuální opatření v nouzovém stavu proti zamezení šíření viru a jeho mutacím SARS CoV-2

Vážení občané,

vzhledem k silnému nástupu pandemie COVID-19 a především možnosti rychlejšího šíření nových mutací viru, a dále k hraničnímu přetížení zdravotního systému, Poslanecká sněmovny společně s Vládou ČR vyhlásila od 26.2.2021 do 28.3.2021 nový NOUZOVÝ STAV.

V souvislosti s ním jsou od 26.2. a  1.3.2021 většinou do 21.3.2021 platí nová zpřísněná následující opatření, ze kterých vybíráme:

A) Krizové opatření omezující volný pohyb osob pouze na oblast okresu, kde mají osoby trvalý pobyt, nebo aktuální bydliště (místo) s aktuálním přechodným pobytem. Za toto bydliště může být považován, kromě místa trvalého pobytu, i rekreační objekt, pokud v něm osoba k nabytí účinnosti opatření aktuálně pobývá a jedná se o členy jedné domácnosti. Do ostatních okresů nebo hl. města Prahy je vstup zakázán.

Zákaz volného pohybu se nevztahuje na tyto výjimky:

1. cesta do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,

2. nezbytná cesta za účelem zajištění nezbytných potřeb osob příbuzných a blízkých nebo potřeb pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc), zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, odkládání odpadu,

3. nezbytná cesta do zdravotnických zařízení nebo za účelem využívání sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a do zařízení veterinární péče,

4. cesta za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,

5. výkon povolání nebo činností sloužících k zajištění

a) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,

b) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,

c) individuální duchovní péče a služby,

d) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,

e) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,

f) veterinární péče,

6. účast na pohřbu, v počtu ne vyšším než 15 osob,

7. cesta za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách,

8. účast na hromadné akci dovolené podle bodu IX,

9. cesta za účelem voleb a zasedání orgánů právnických osob v obci jejich sídla za podmínek stanovených v bodu X,

10. cesta zpět do místa svého trvalého pobytu nebo bydliště,

11. cesta za účelem vycestování z České republiky;

 

Krizové opatření nařizuje  všem osobám pobývat  od 5:00 do 20:59 hodin v místě svého trvalého nebo aktuálního bydliště s výjimkami uvedenými výše a :

a) nezbytných cest za účelem nákupu zboží a služeb nebo poskytnutí služeb v nezbytně nutném počtu osob,

b) cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích, a to za podmínky společné přítomnosti pouze členů jedné domácnosti a na území obce, ve které má osoba trvalý pobyt nebo bydliště,

c) pobytu ve vlastním rekreačním objektu, a to za podmínky současného pobytu pouze členů jedné domácnosti v takovém rekreačním objektu a případného pohybu těchto osob za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích pouze na území obce, ve které se nachází tento rekreační objekt,

d) účasti na svatbě nebo prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, v počtu ne vyšším než 15 osob, nebo návštěvy hřbitova

 

Dále nařizuje omezit na nezbytně nutnou míru kontakty s jinými osobami než se členy domácnosti.

Pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou členů domácnosti, doprovodu podle bodu II/3 a 4, zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele, osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost, osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob, dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné,

A  zaměstnavatelům nařizuje využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě trvalého pobytu nebo bydliště;

Dále v době od 21:00 hodin do 4:59 hodin platí zákaz volného pohybu všech osob s výjimkou:

a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,

b) výkonu povolání,

c) výkonu činností sloužících k zajištění

i) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,

ii) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče,

iii) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,

iv) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,

d) neodkladných cest, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních hodinách z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů,

e) venčení psů do 500 metrů od místa bydliště,

f) účasti na hromadné akci dovolené podle bodu VIII tohoto krizového opatření,

g) cest zpět do místa svého bydliště,

 

Opatření také stanovuje povinnost všem občanům, starším 15 let, využívajícím těchto výjimek při cestách mimo okres svého bydliště, prokázat důvodnost této výjimky v případě cest do zaměstnání, k výkonu podnikatelské činnosti, funkci veřejného činitele písemným potvrzením zaměstnavatele nebo orgánu, u kterého dochází k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele, popřípadě pracovní smlouvou nebo zaměstnaneckým nebo obdobným průkazem, obsahují-li potřebné údaje, nebo písemným dokladem s uvedením konkrétního důvodu k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti včetně uvedení místa výkonu činnosti a kontaktních údajů objednatele nebo osoby. V případě  ostatních výjimek písemným dokladem nebo čestným prohlášením s uvedením konkrétního důvodu na který se výjimka v tomto případě vztahuje (podle bodů 1-9).

Formuláře těchto dokumentů včetně úplného změní opatření najdete na našich stránkách v příloze tohoto článku..

B) Krizové opatření, které nařizuje nosit ochranné prostředky dýchacích cest s účinností alespoň 95% např. zdravotnická obličejová maska (chirurgická rouška), respirátor min. FPP2, nebo nanorouška, nanošátek na všech veřejně přístupných místech v zastavěném území obce.

To znamená, že výše uvedené prostředky  jsme povinni nosit venku i uvnitř, a to:

a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj),

b) na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce,

c) na všech ostatních veřejně přístupných místech mimo zastavěné území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Výjimky se vztahují pouze na děti do 2 let věku, děti v mateřské škole a v dětské skupině, zaměstnance, pokud provádějí práci bez kontaktu s jinými osobami, sportovce a cvičící ve venkovních prostorech, snoubence při obřadu a některé další specifické výjimky.

Další výjimky a podrobné znění tohoto opatření najdete opět na našich stránkách v příloze tohoto článku.

C) Krizové opatření v oblasti obchodu a prodeje:

Maloobchodní prodej je obecně zakázán, nicméně je povolen prodej základního sortimentu.

Výjimku z obecného zákazu prodeje mají konkrétně:

a) prodejny potravin,

b)prodejny pohonných hmot a dalších potřeb pro provoz motorových vozidel,

c)prodejny paliv,

d)prodejny hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,

e)lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků,

f)prodejny krmiva a dalších potřeb pro zvířata,

g)prodejny brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,

h)prodejny novin a časopisů,

i)prodejny tabákových výrobků,

j)provozovny umožňujících vyzvednutí zboží a zásilek zakoupených distančním způsobem,

k)prodejny zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,

l)květinářství,

m)prodejny domácích potřeb a železářství, přičemž za domácí potřeby se nepovažují nábytek, koberce a jiné podlahové krytiny.

Pro prodejny, které mohou být otevřeno platí všechna dosavadní hygienická a provozní opatření, jako do teď.

Pokud nějaká prodejna nabízí povolené i nepovolené zboží, musí od sebe toto zboží oddělit. To aby nebylo možné si jiný než základní sortiment (uvedený ve výjimkách) koupit.

Otevírací doba

Obchody, na které se vztahuje výjimka, mohou být otevřeny od 5:00 do 20:59. ZAVŘENO musí mít prodejny o státních i nestátních svátcích. Z povinné otevírací doby mají výjimku čerpací stanice, lékárny a prodejny na letištích, na nádraží a ve zdravotnických zařízeních, ty se nařízením o otevírací době řídit nemusí.

Všechny obchody, které nejsou uvedeny v seznamu výjimek, musí být zavřeny. Jde např. o obchody s oděvy a obuví, prodejny nábytku a podlah, knihkupectví, klenotnictví či papírnictví.

Podrobné znění tohoto opatření najdete opět na našich stránkách v příloze tohoto článku.

D) Krizové opatření zakazující od 26.2.2021 do 21.3.2021 přítomnost žáků na prezenční výuce v jakémkoli typu škol – včetně škol mateřských. Znamená to tedy, že i dosavadní prezenční výuka některých ročníků a provoz mateřských škol je do 21.3.2021 nahrazena výukou na dálku a školy jsou uzavřeny. V tomto opatření jsou stanoveny výjimky pouze pro tzv. sběrné školy a školky pro pracovníky v kritické infrastruktuře.

Další výjimky a podrobné znění tohoto opatření najdete opět na našich stránkách v příloze tohoto článku.

Podrobný přehled těchto i dalších opatření a zejména všechny aktuálně platná opatření tzv. lidskou řeší najdete na „covidovém“ portále Ministerstva Vnitra na internetových stránkách https://covid.gov.cz/  Je zde velké množství příkladů a konkrétních životních situací, které Vás mohou potkat  a dále i plné znění všech vládních opatření.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
cestne-prohlaseni-vzor.docx 16.3 Kb
formular-cesty-mimo-praci.docx 18.7 Kb
mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-25.-2.-2021-do-odvolani531022963.pdf 256.5 Kb
mimoradne-opatreni-o-omezeni-volneho-pohybu-osob-c.216.pdf 158.1 Kb
mimoradne-opatreni-omezeni-maloobchodniho-prodeje-a-sluzeb-od-1.3.2021.pdf 172.4 Kb
mimoradne-opatreni-omezujici-provoz-skol-i-materskych-od-1.3.2021.pdf 148.7 Kb
otazky-a-odpovedi.docx 28.3 Kb
potvrzeni-zamestnavatele-na-vice-cest-do-prace.docx 13.4 Kb
Tisk článku