Úřední deska
Tisk článku

Aktuální opatření dle usnesení vlády z 8.10.2020

platná od 9. - 11.10 a od 12. a 25.10.2020

Vážení občané,

vzhledem ke dále zhoršující se epidemiologické situaci COVID-19, zpřísňuje vláda ČR opět hygienická opatření. Jejich aktuální znění naleznete zde:

https://koronavirus.mzcr.cz/usneseni-vlady-cr-ze-dne-8-10-2020-k-prijeti-krizovych-opatreni/

Apelujeme na zdravý rozum  a odpovědný přístup každého z vás, především v odpovědném přístupu k shromadování a shlukování osob a k dodržování 3R - ROUŠKY, RUCE, ROZESTUPY,  obzvláště přísněji při větším počtu lidí na jednom místě. Vyhýbejte se prosím místům s vyšší koncentrací osob na jednom místě.

Tisk článku