Úřední deska

Místní poplatky pro rok 2020

Vážení občané,

UPOZORŇUJEME VŠECHNY, kterých se to týká, na úhradu místních poplatků. Termín úhrady dle platných obecně závazných vyhlášek  je do 15.3.2020.

Jedná se především o místní polatky za shromažďování, sběr a svoz odpadů v obci a popatku ze psů, ze stočného a  dále o úhradu nájmu obecních pozemků, pokud není určenou smlouvou jinak. Platné obecně závazné vyhlášky najdete na https://www.cakov.cz/obec/vyhlasky-a-provozni-rady/.

Výše polatků je následující:

 • za likvidaci domovních odpadů                  600,- Kč/osoba a rok 
 • za likvidaci odpadů z rekreačních objektů  600,- Kč/rekreační objekt a rok
 • za likvidaci odpadů z nemovitostí, kde není 600,- Kč/nemovitost a rok
  nikdo trvale hlášen a jsou zkolaudovány                                                                                        
 • stočné                                                      50,- Kč/osoba a rok
 • poplatky  ze psů                                       300,- Kč prvního psa jednoho majitele
                                                                   450,- Kč za dalšího psa téhož majitele
                                                                   200,- Kč za psa osoby s dosaženým věkem nad 65 let   (tzn. v roce 2020 66 let a v roce 2020)
                                                                   300,- Kč za dalšího psa osoby s dosaženým věkem nad  65 let  (tzn. v roce 2020 66 let a více)

POZOR NA ZMĚNY VE VÝŠI SAZEB POPLATKŮ! 

Poplatky je možné hradit v hotovosti v následujících termínech:

V Čakově na Obecním úřadě v pondělí  9.3.2020 od 16:00 - 18:00 hodin a v pátek  12.3.2020 od 15:00 do 17:00 hodin

V Čakovci  v Obecní knihovně v úterý 10.3.2020 od 16:00 do 18:00 hodin.

Dále je možné poplatky uhradit bezhotovostně převodem na účet obce č.účtu 32920231/0100 vedený u KB, a.s. Pro identifikaci platby je nutné použít dohodnutý variabilní symbol, nebo do zprávy napsat , za koho jsou poplatky hrazeny, popř. uvést číslo popisné včetně názvu obce, za které jsou poplatky hrazeny!

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
2020-oznameni-poplatky.pdf 162.9 Kb