Úřední deska

Nakládání s odpadem v době epidemie COVID-19

připomenutí pravidel a žádost svozové firmy o jejich dodržování

Vážení občané,

věnujte prosím pozornost informaci o nakládání s odpadem v době epidemie COVID-19 na základě doporučení Ministerstva životního prostředí a Státního zdravotního ústavu:

1.  pro domácnosti, které nejsou v karanténě, nebo nejsou infekční se nic v nakládání s odpady němění, ani v jejich třídění. Pouze použité jednorázové kapesníky nebo roušky nedávejte do tříděného odpadu a vložené v plastovém pytli je ukládejte přímo do komunálního odpadu.


2. pro osoby v karanténě, u které nebylo prokázáno onemocnění COVID-19 nebo u infekčních COVID-19, by měl být odpad uložen v plastovém pytli na odpady o minimální tloušťce 0,2mm  (u tenčích pytlů je potřeba tyto obaly zdvojit!). Plastový pytel by měl být pevně zavázán a uložen do nádoby na směsný komunální odpad a na povrch pytle by měla být použita vhodná dezinfekce.

V žádném případě prosím neodkládejte zavázané pytle vedle nádob na komunální odpad aby s nimi nemuseli pracovníci svozu manipulovat samostatně a vystavovat se tak riziku nákazy. Dále v žádném případě neodkládat papírové jednorázové kapesníky nebo roušky do kontejnerů na separovaný odpad jako je papír nebo plasty.

Děkujeme Vám za pochopení, ohleduplností k ostatním, ochráníte i své zdraví a také zdraví pracovníků svozové firmy.

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
covid-letak-mzp.pdf 920.2 Kb