Úřední deska
Tisk článku

Nová obecně závazná vyhláška č.5/2019

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitlestvo obce Čakov na svém zasedání dne 9.12.2019 usnesením č. 102/15/2019 schválilo nové znění obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství č. 5/2019. Znění schválené obecně závazné vyhlášky naleznete v přiloženém souboru. Učinnosti tato vyhláška nabývá 1.1.2020. Prosím věnujte pozornost  tomto novému předpisu obce..

V souvislosti s nově schválenými vyhláškami o místních poplatcích stejným usnesením zastupitlestvo obce zrušilo k 1.1.2020 nyní platnou souhrnou obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích č.1/2019 ze dne 25.2.2019.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ozv4-2019-o-mistnim-poplatku-z-ko.pdf 132.2 Kb
Tisk článku