Úřední deska
Tisk článku

Omezení úředních hodin obecního úřadu v Čakově

dle usnesení vlády č.279

Vážení občané,

s ohledem na nařízení vlády ČR č. 279  obecní úřad v Čakově omezuje v souvislosti s mimořádnými opatřeními proti šíření epidemie COVID-19 až do odvolání přístup veřejnosti pouze na úřední hodiny v pondělí od 13:00 - 16:00 hodin. Je pozastaven a omezen také výkon veškerých agend, které nejsou nezbytně nutné pro chod úřadu, nebo nesouvisí přímo s krizovým řízením.

V souvislosti s mimořádnou situací, omezte prosím osobní návštěvu obecního úřadu pouze na zcela nezbytně nutné záležitosti a nahraďte jej možností podání Vašich požadavků v písemné podobě do schránky Obecního úřadu v Čakově na budově MŠ Čakov č.p.19, nebo elektronicky emailem na obec@cakov.cz, případně  datovou schránkou. K dispozici pro řešení Vašich záležitostí jsme také na telefonu 723 872 897. V případě nutné osobní návštěvy vstupujte pouze s rouškou, nebo jiným zakrytím nosu a úst a dodržujte nutný odstup, případně další v budově zavedená hygienická opatření

Děkujeme Vám za pochopení.

Tisk článku