Úřední deska

Omezení v obci Čakov v souvislosti s aktuálními vládními nařízeními

a pravidla pro vstup do obecních budov

Vážení občané,

v souvislosti s aktuálními vládními nařízeními prosím respektujte následující omezení platná pro celý správní obvod Obce Čakov:

  • zákaz volného pohybu bez ochrany úst a nosu v intravelánu obcí, kromě možných výjimek ( v okruhu více jak dva metry kolem  mě se nevyskytují žádné osoby, aktivně sportuji max. ve dvou, jsem dítě do dvou let věku, autista a pod. podrobné výjimky najdete v  přílohách předchozího článku o částečném lockdownu)
  • až do odvolání je uzavřena místní knihovna v Čakovci
  • až do odvolání jsou uzavřeny místnosti pro veřejnost - klubovna v Čakovci, společenská místnost a obřadní místnost v Čakově
  • až do odvolání  jsou uzavřena obecní hřiště a sportoviště ve Vrší v Čakově a na návsi v Čakovci, v souvislosti s omezením volného pohybu osob a shlukování osob dle platného nařízení vlády
  • až do odvolání je dle nařízení vlády omezený provoz Obecního úřadu v Čakově a budova úřadu je pro vstup veřejnosti mimo úřední hodiny uzavřena. Úřední hodiny zůstávají pondělí 14:00 - 18:00 hodin, středa 14:00 - 17:00 hodin. Pro vyřizování úředních záležitostí preferujte prosím dálkový přístup, email - obec@cakov.cz, datovou schránkou iadb593 , telefon   723 872 897 - L. Šišpelová, starostka obce, 602 348 959  - M. Vlk, místostarosta obce, 723 031 271 - Z.Novotná, účetní obce.  Upřednostňujte v souvislosti s epidemií COVID-19 výše uvedené typy vzdálené komunikace před osobní návštěvou. V případě nutné osobní návštěvy obecního úřadu ji realizujte v úředních hodinách, nebo po předchozí telefonické domluvě za zvýšených hygienických opatření - do uzavřených prostor OÚ je možný vstup pouze s ochranou úst a nosu (rouškou, repirátorem, šálou, šátkem, apod.) při vstupu, použijte prosím připravenou dezinfekci rukou, dodržujte odstup minimálně 2m od ostatních a při odchodu si opět vydezinfikujte ruce.
  • možnost pobývat na veřejných prostranstvích je omezena v maximálním počtu 2 osoby, pokud nejsou ze společné domácnosti (a další výjimky, jako je práce zaměstnanců jedné fimy, zásah složek  a plnění povinností záchranného systému atd.), na veřejných prostranstvích je zákaz požívání alkoholických nápojů, nařizuje se zachovávání rozestupů min. 2 metry při kontaktu s ostatními osobami
  • účast na svatbě či pohřbu je možná pouze v počtu ne vyšším než 10 osob, včetně návštěvy hřbitova.
  • provoz MŠ Čakov zatím zůstává nepřerušen.

​Žádáme Vás o ohleduplnost k ostatním, především rizikovým skupinám občanů, o  odpovědné chování  k ostatním a respektování vládních nařízení.