Úřední deska
Tisk článku

Oznámení o finanční podpoře Jihočeského kraje na projekt Obnova informačních map a turistického mobiliáře ve správním území obce Čakov

projekt podpořený z dotačního programu Jihočeského kraje

Vážení občané,

v letošním roce se nám podařilo realizovatí projekt "Obnova informačních map a turistického mobiliáře ve správním území obce Čakov",  podpořený z dotačního programu Podpora cestovního ruchu Jihočeského kraje.Součástí projektu byla obnova a  již neaktuálních nebo nečitelných mapových informačních panelů v obci Čakov a Čakovec, dále pořízení stolu a laviček pro oddech turistů na náves do obce Čakov a pořízení informačních panelů s provozním řádem na veřejná dětská hřiště

Projekt byl Jihočeským krajem podpořen dotací ve výši 30.000,-Kč.

Za poskytnutou dotaci děkujeme.

Logo Jihočeského kraje

 

 

Tisk článku