Úřední deska
Tisk článku

Oznámení o finanční podpoře Jihočeského kraje na projekt pomoci občanům z dotačního titulu "My v tom Jihočechy nenecháme II"

oznámení o poskytnutí finanční podpory Jihočeského kraje

Vážení občané,

oznamujeme, že obec Čakov se na podzim minulého roku připojila do projektu pomoci občanům, vyhlášeného Jihočeským krajem pomocí dotačních výzev pod názvem "My v tom Jihočechy nenecháme". Od podzimu minulého roku do začátku letošního byly sbírány a vyhodnocovány žádosti o finanční podporu v tomto programu. Žadatelům, kteří splnili podmínky dotačního programu byla vyplacena podpora na konci ledna 2023. Na tyto vyplacené prostředky přispěl Jihočeský kraj až 50% z poskytnuté částly + proplacením nákladů souvisejícím s podání žádosti pro žadatele (správní poplatky za výpis z centrální evidence exekucí). Nyní probíhá vyúčtování projektu. Za příslíbené a následně poskytnuté prostředky Jihočeským krajem děkujeme.

 

Tisk článku