Úřední deska
Tisk článku

Oznámení o mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví ČR

v souvislosti s epidemií COVID-19

Vážení občané,

na základě dnešního jednání Bezpečnostní rady státu vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR další dvě mimořádná opatření, která ovlivní také život v naší obci. Přesná znění těchto opatření naleznete v příloze tohoto oznámení. 

1) Jedná se o mimořádné opatření Č. j.: MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN, zakazují se s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření. Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob (např. valná hromada akciové společnosti), které se konají na základě zákona.

2) Jedná se o mimořádné opatření Č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN, zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Vážení občané, respektujte tedy prosím v plné míře tato i dříve vydaná mimořádná opatření (např.  týkající se karantény osob , které se vracejí v pobytu v Itálii a dalších rizikových oblastech)  a doporučení hygieniků v zájmu vlastní bezpečnosti a ochrany Vašeho zdraví. 
Sledujte prosím další vývoj situace v médiích, neboť mimořádná opatření se upřesňují a vyvíjejí v průběhu dalších a nových informací, aktuální informace ohledně epidemiologické situace a s tím související opatření naleznete na webových stránkách ministerstva zdravotnictví https://www.mzcr.cz/jsou zavěšovány také aktuálně na webové stránky města České Budějovice  www.c-budejovice.cz , formou aktualit a rozcestníkem z banneru na hlavní stránce (odkaz ZDE). 
Důležité informace, dotýkající se přímo naší obce, naleznete samozřejme také  zde na našich webových stránkách www.cakov.cz.

 

 

 


 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mimoradne-opatreni-uzavreni-zakladnich-strednich-a-vysokych-skol-od-11.-3.-2020-1-.pdf 219.9 Kb
mimoradne-opatreni-zakaz-konani-akci-nad-100-osob-od-18-hodin-dne-10.-3.-2020-1-.pdf 214 Kb
Tisk článku